مصیبت یارانه ها

آقای وزیر آیا در پرداخت یارانه ها مصیبت میکشید؟ چرا وقتی که همکارانتان در دولت و بانکها و شرکتهای خصولتی و قراردادهای نفتی میلیارد میلیارد اختلاس میکنند مصیبت نمیکشیداما وقتی به مردم 45 هزار تومان میدهید مصیبت میکشید؟ آیا حساب کرده اید که با مجموع اختلاسهای همکارانتان ، چندین سال میتوانستید یارانه را بدون دردسر پرداخت کنید؟برای قطع یارانه مردم ، شبانه روزی تلاش میکنید وبالاخره راهی برای قطع آن خواهید یافت اما هیچ تلاشی برای قطع دستهاییکه به بیت المال دراز است نمیکنید چرا؟ آیا بهتر نیست بجای اینکه نبوغتان را برای قطع یارانه ی مردم صرف کنید فکری برای صیانت از خزانه ی دولت بکنید؟

 

  اکبر جوادزاده

/ 0 نظر / 51 بازدید