خطا

خود رامعلم دیگران دانستن خطای بزرگیست که باعث عقب ماندگی آدم میشود زیرا دانش آموزان اکثرا از معلم خود جلو میزنند که اگر چنین نبود علم پیشرفت نمیکرد و به مرور زمان جهل گسترش می یافت. پس خود را شاگرد زمانه بدان تا از او عقب نمانی.

/ 0 نظر / 4 بازدید