من نگران مسئله فرهنگ هستم

مهمترین مسائل مطرح کشور ، امروز مسئله فرهنگ و استقلال کشور است.  در حال حاضر عملکرد و سیاستهای دولت محترم در مرزهای این دو مقوله حرکت میکند. از یک سو مذاکرات حساس ژنو  مستقیما با استقلال کشور در ارتباط است و عدم دقت دولتمردان میتواند باعث بروز اتفاقات نگران کننده باشد و از سوی دیگر برخی اقدامات وزیر فرهنگ و برخی از مسئولان دولتی در راستای تضعیف فرهنگ کشور ارزیابی میشود. مسائلی مانند مطرح کردن رفع فیلتر از فیس بوک توسط وزیر فرهنگ و فعالیت در این شبکه توسط برخی وزیران دولت مثل آقای ظریف(وزیر امور خارجه) و برخی از اظهار نظر های ساختار شکنانه ایشان  که صلابت تصمیمات حکومتی را تضعیف نموده و میتواند فرهنگ فضای مجازی و به دنبال آن فضای جامعه را متشنج تر کند. رهبر انقلاب در دیدار امروز خود با اعضای مجلس خبرگان به این دو مسئله مهم اشاره ی بجایی داشته اند .

 

رهبرانقلاب دردیدار مجلس خبرگان فرمودند: امروز وظیفه ما،مرزبندی صحیح و صریح بادشمن است/مرزبندی معنایش این نیست که قطع رابطه کنید/کسانیکه سعی میکنند مرز را کمرنگ کنند به مردم خدمت نمیکنند.استقلال یک مرز است.

رهبرانقلاب اضافه کردند: بنده نگران مسئله فرهنگ هستم/اساس،باید تقویت جناح فرهنگی مومن باشد/امیدوارم مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند،با مسائل فرهنگی نمیشود شوخی و بی ملاحظگی کرد/همه باید قدر جوانان مومن و انقلابی را بدانند،اینها هستند که روز خطر سینه سپر میکنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید