تنها لذت دنیا

دیگر هیچ چیز این دنیا لذتی ندارد ، نه آبش نه نانش نه باغش نه مقامش نه حلالش نه حرامش تنها لذتی که در زندگی باقی مانده است لذت جستجوی توست فقط همین! اگر از این لذت نیز قطع امید شود دنیا به پایان خواهد رسید.

/ 0 نظر / 69 بازدید