آقای روحانی ما را پشیمان کن!

آقای روحانی ما 48 درصد از مردم به شما رای نداده ایم ولی این دلیل نمیشود که از ثمر بخشی برنامه های شما برای اعتلای اسلام و ایران و انقلاب قطع امید کرده باشیم ما برای عدم انتخاب شما دلایلی داشته و داریم اما امروز منصفانه نگاه میکنیم و میبینیم که بوی اعتدال از حرفهای شما به مشام میرسد. احساس میکنیم که دولت شما اعتدال را جدی خواهد گرفت و امیدواریم این احساس ما به واقعیت نزدیک باشد و معتقدیم که در این صورت ، یک فرصت طلایی و مغتنم برای کشور ایجاد خواهد شد.

ما اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم ایران هستیم که بخشی از ما در قالب جمعیت 48 درصدی ظاهر شدند که به دلایلی به شما رای ندادند و بخش دیگری از ما هم به دلایلی در میان رای دهندگان به شما هستند .

من بعنوان کسی که به شما رای نداده است میگویم که در این روزهای نخستین بعد از انتخابات که حرفهای شما شنیده میشود احساس میشود که اعتدالگرایی از جانب شما جدی گرفته شده و فقط بعنوان شعار انتخاباتی نبوده است . اگر چه در میان سخنانتان مواردی هم هست که میتوان به آن اعتراض کرد اما کلیات مطالب شما در راستای اعتدالگرایی و تدبیر برآورد میشود و این مایه ی بسی امیدواری است و البته مناسبت دارد با اینکه دولت شما نیز با نام دولت تدبیر و امید معرفی شده است. خدمت شما اطمینان میدهیم که ما به مطالبات یکجانبه گرایانه  و سخنان فتنه انگیز افراط گران  که سعی میکنند با زیرکی شما را نماینده جناح خود بدانند وعملا از نمایندگی عامه ی مردم ساقط نمایند وقعی نمی نهیم و همچنین به دوستان و دلسوزان تندرو هم اعلام میکنیم که از موضع گیری های تند و بی جا پرهیز نمایند و بدانند که با اینکار در پازل دشمن حرکت میکنند.

 از شما میخواهم که تسلیم مطالبات جناحی نشده و نیز از تحرکات تندرو های جناحین متاثر نشوید و  به راه اعتدال و تدبیر خود وفادار بمانید و به این طریق ، منش های تندروی زودگذر را در جامعه به میانه روی پایدار تبدیل نمایید.

ما با شناختی که از سوابق شما داریم معتقدیم که قسمت اعظم خواسته های ما خواسته های شما نیز هست و نقاط افتراق ما با شما در مقابل  فصل مشترک آرمانهای مان کاهی در مقابل کوه است و به همین جهت امیدواریم که شما با حرکت در راستای آرمانهای اسلامی و توجه به متن اصول انقلاب و اسلام اقدامات حاشیه پردازان  را خنثی نموده و به همدلی جامعه قوت ببخشید.

ما فکر میکنیم که شما نیز معتقد هستید که نظام جمهوری اسلامی که محبوب دل و آرزوی دیرین مسلمانان است بدون وجود پایه های اصلی آن تبدیل به یک بسته بندی توخالی خواهد شد که بود و نبود آن برابر خواهد بود و اصل ولایت فقیه آنچنان که امام الگوی آن را نشان دادند اصلی ترین رکن این نظام است و تقویت همه جانبه ی این رکن و حرکت در مسیر آن از اهم وظایف مردم و مسئولین و بخصوص ریاست جمهوری است.

ما فکر میکنیم شما نیز معتقد هستید که نظام اسلامی وظیفه دارد که در برابر ترویج فساد در جامعه عکس العمل نشان دهد و در راه مبارزه با فسق و فجور و مظاهر خدا ستیزی گام بردارد و در صورتیکه دولت اسلامی به بهانه های مد روز بخواهد در مقابل مظاهر فساد ساکت بماند در این صورت قید اسلامی بودن در عنوان جمهوری اسلامی معنی خود را از دست میدهد و در این صورت رئیس دولت اسلامی  به رئیس یک دولت بی دین تنزل میکند و راه مخالفت با خدا را در پیش میگیرد.

ما فکر میکنیم شما نیز معتقد هستید که انقلابی که به منظور مبارزه ی با ظلم و فساد و بی دینی بوجود آمده است در دوران حاکمیت خویش نیز باید به همین شعار ها پایبند باشد و یاری مظلومان را نباید به بهانه های بظاهر حقوق بشری از خود ساقط نماید.

ما فکر میکنیم شما نیز معتقد هستید که در معرکه ی نبرد بین حق و باطل که امروزه در جنگ بین مسلمانان و اسرائیل نمود یافته است بی طرفی هیچ معنایی ندارد و در زمانی که مظلوم در زیر پای ظالمان لگد مال میشود هرکس که پشتیبانی مظلوم را از خود ساقط نماید بلافاصله خود را در کنار ظالم و پشتیبان ظالم قرار داده است و در این مورد خاص حد وسطی وجود ندارد. در مواجهه ظالم و مظلوم یا یاور مظلوم هستی یا شریک ظالم و در این معرکه "بی طرف بودن" عبارتی است که عینیت خارجی ندارد.

ما فکر میکنیم شما نیز معتقد هستید که جو جامعه باید طوری باشد که فساد جرات خودنمایی آشکار نداشته باشد و هرگز  به بهانه ی آزادی سلایق نباید زمینه را برای حمایتهای اجتماعی  از مفسد مهیا کرده و در نتیجه   جو جامعه را برعلیه امر به معروف و نهی از منکر مخاطره آمیز نمود تا خدا نکرده جو برگردد و کسی جرات امر به معروف کردن را نداشته باشد. یقین بدانیم که اگر جرات را از امر به معروف بگیریم آن را به فساد هدیه داده ایم.

ما فکر میکنیم که شما نیز معتقد هستید که برخورداری اشراف و محرومیت توذه ی مردم حق طبیعی آنها و اراده ی حتمی خداوند و مورد رضای او نیست .

ما فکر میکنیم که شما نیز معتقد هستید که دولتی که به اشرافیت بگراید و حصار ذخیم رفاه طلبی و انحصار را بر گرد خود ببافد هرگز موفق با استیفای حقوق عامه مردم نمیشود.

ما فکر میکنیم که شما نیز معتقد هستید که امام علی در شیوه ی حکومت داری هرگز به سمت رفاه طلبی خویش و کارگزارانش گام برنداشت. و حاکمانی که به بهانه های مختلف به رفاه طلبی خویش راضی میشوند نمیتوانند ادعای شیعه امام علی را بنمایند حتی اگر سخنان امام علی را از همه بیشتر بر زبان برانند.

ما فکر میکنیم که شما نیز معتقد هستید که منافع مادی این مسندهای دنیایی متاعی زودگذرند اما منافع معنوی آن ،  فرصتهایی بسیار ارزشمند و طلایی هستند که باید هوشمندانه آن را شناخت و ارج نهاد و به بهترین صورت از آن بهره برد.

جناب آقای روحانی ما بسیار دوست داریم که شما در عمل به عقاید مشترکمان که بخش عمده ی عقاید ما و شما را تشکیل میدهد چنان بی باکانه و مخلصانه عمل نمایید که ما را از رای ندادن به خودتان پشیمان کنید و بخدا قسم که این شیرین ترین پشیمانی ما خواهد بود. . . . به امید آن روز . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید