وصف امام علی در کتاب اهل سنت

در کتاب صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیث اهل سنت در وصف امام علی چنین آورده اند : 

وقال النبی صلى الله علیه وسلم لعلی: (أنت منی وأنا منک)  
وقال عمر: توفی رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو عنه راض 

 

پیامبر گرامی (ص) به علی گفت : تو از من هستی و من از توام.

عمر گفت : رسول الله وفات یافت در حالیکه از علی راضی بود

میلاد امام علی(ع) و روز پدر را گرامی میداریم

/ 0 نظر / 5 بازدید