با علی

به نماز بست قامت  که نهد به عرش پا را

به خدا علی نبیند به نماز   جز خدا را

به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم

که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را

ایام سوگواری مولا علی تسلیت باد

/ 0 نظر / 4 بازدید