تاثیر حرف خوب

وقتی شما به کسی یک حرف خوب و محبت آمیز میزنی او خوشحال میشود سپس این خوشحالی در چهره ی  او بصورت خطوط ملایم و خوش آیند ظاهر میشود و به دیدگاه تو میرسد و تو با دیدن این خطوط و حالات خوشایند چهره ی او احساس صلح و دوستی میکنی و از این حالت خوشت می آید و حال تو خوبتر از قبل میشود و بدین ترتیب مهربانی تو به سمت خودت باز میگردد.

خداوند در آفرینش موجودات خود ، فرمول خاصی بکار برده است و از روی لطف کاری کرده است که آنها از شنیدن نامش احساس محبت کرده و حال خوشی پیدا کنند. به همین راحتی!

بسم الله - جوادزاده

  وقتی موقع خوردن آب ، بسم الله میگویی ، آب خوشش می آید ، احساس محبت میکند و خوشحال و خندان میشود و با همین حال خوش ، به بدن تو وارد میشود و به این طریق خوشحالی را به کالبد تو منتقل میکند و در نتیجه حال تو را هم خوش میکند. به دلیل اینکه تو آب را خوشحال کرده ای ، آب هم تو را خوشحال میکند. یعنی مهربانی تو سمت خودت باز گشته است. بسم الله

/ 0 نظر / 9 بازدید