آیا هر کهنه ای بی ارزش است؟

کهنه هایی که از نو با ارزش ترند:

فرش دست باف کهنه

دوست قدیمی

کتاب کهنه

خاطرات قدیمی

داستانهای کهن

عکس قدیمی

فیلم قدیمی

جواهر قدیمی

آثار باستانی

و . . .  سخن بزرگان و اندیشمندان و پیامبران . . .

هرگاه کسی به مجرد کهنه بودن چیزی آن را بی ارزش شمرد بدانید که او هیج نمیداند.

/ 0 نظر / 3 بازدید