قلبهای حقیر

قلبهای حقیر زود پر میشوند. یا با محبت یا با کینه اما از دل کوههای بزرگ ، آب زلال از میان خاک و سنگ راه خود را باز میکند و بر روی زمین روان میشود و هرجا که برسد ، لطافت و  طراوت و تازگی را به اطراف خود می پاشد. انگار از دل سنگ سخت و خاک تیره بیرون نیامده است. 

 

قلبهای حقیر

/ 0 نظر / 56 بازدید