زندگی

زندگی برای آنکه حس می کند تراژدی، و برای آنکه می اندیشد کمدی است!

اگه می خوایاهل آسمونبهت رحم کنند بهاهل زمین رحم کن !

آنکه حقیقت را نمیداند نادان و آنکه انکار میکند جنایتکار است !

/ 2 نظر / 4 بازدید
دنیای کوچک من

به هر حال از اینکه متذکر این موضوع شدین ممنون دیگه تکرار نمی شه قول میدم حالا هم حاضرم اگه شما بخواین از اون مطلب بگذرم و پاکش کنم بازم بیاین من اصولا برای کسی که واقعا اشتباهاتمو بهم بگه ارزش زیادی قائلم امیدوارم که با راهنماییهای شما بتونم که اشتباهاتمو اصلاح کنم [گل][خداحافظ]