نماد جعلی بوزقورد توهین آشکار به آذربایجان شریف است

اخیرا دیده شده است که عده ای با انگیزه های مرموز و موزیانه در یک اقدام بی معنی و خنده دار و  در عین حال عجیب و جعلی نوعی گرگ به نام بوزقورد یا گرگ خاکستری  را بعنوان نماد آذربایجان مطرح و تبلیغ میکنند.

این مطلب ، چیزی است که برای ما آذربایجانیها تازگی دارد. یعنی ما که عمری را بعنوان یک آذربایجانی سپری کرده ایم در طول  عمر خود چنین چیزی نه شنیده ایم و نه خوانده ایم وبا شنیدن آن به یاد لطیفه ی کسی می افتیم که میخواست برای شهر جدید التاسیس خود آثار باستانی بسازد. علاوه براینکه  این آثار باستانی که عده ای برای هویت جدید التاسیس خود درست کرده اند جدید است خنده دار و مضحک هم هست.  خنده دار بودن مطلب اینجاست که بعد از پنجاه سال عمر یکمرتبه چند تا جوان ناشی پیدا شوند و به ما بگویند که شما از قدیم قدیمها!!! نمادی داشتید که از آن خبر نداشتید و ما این مطلب تاریخی را کشف کرده ایم و میخواهیم شما ملت را از خواب غفلت بیدار کرده و مطلع تان سازیم. این سخن ، مثل این می ماند که  چندتا جوان بخواهند از قدیم برایت خاطره تعریف کنند. آیا خنده دار نیست؟ مزاح بودن قضیه برای ما کاملا روشن است ولی بهتر است از مضحک بودن آن بگذریم و سعی کنیم بشکل جدی به مسئله نگاه کنیم:

مدعیان این نماد جعلی میگویند که در قدیم گرگ خاکستری سمبل ترکها بوده و نتیجه میگیرند که به تبع آن نماد آذربایجانیها نیز هست و برای موجه جلوه دادن این عمل خود شروع به تمجید از این حیوان میکنند و خصلتهای تحسین برانگیز را به این حیوان نسبت میدهند. داستانهای عجیب و باور نکردنی میسازند و به طرق مختلف سعی دارند که به این نماد یک حالت تقدس بدهند. اما حقیقت چیست؟

الف- از لحاظ تاریخی : استفاده از نماد حیوانات توسط بشر به قبایل نیمه وحشی و دوران جاهلیت بشر برمیگردد و در اولین نگاه انسان را به یاد فیلمهای سرخپوستی می اندازد که افراد ، نام خود را از نام حیوانات اخذ میکردند مثل خرس سفید ، ببر سیاه ، بال عقاب ، ابر سفید ، گرگ خاکستری و . . . زمانی که جنگ بین قبایل یکی از اتفاقات عادی و پرتکرار بشر بود جنگجویان قبایل مثل سرخ‌پوستها کمابیش نامی برگرفته از خوی های جانوران داشتند و نامهایی چون «گاو نشسته»، «اسب دیوانه» و «خرس ایستاده» نام‌هایی پرافتخار در تاریخ قبایل نیمه وحشی بودند. و تقریبا در همه ی قبیله ها و  تیره ها و نژادها ، وضعیت به همین منوال بود و نامهایی که از نام یا خصائل حیوانات گرفته میشد از جذبه ی خاصی برخوردار بود و این نوع نامگذاری به صاحب نام ، نیروی جنگندگی خاصی می بخشید و از لحاظ روانی او را تقویت میکرد.

 

اما این نوع نامگذاری از کجا ناشی میشد؟ برای همه ما روشن است که نقش حیوانات وحشی و اهلی در زندگی بشر اولیه نقشی پررنگ و تعیین کننده بود. آنها به مقتضای نوع زندگی خود شاید هر روز با حیوانات وحشی یا اثرات آنها مواجه میشدند. ترس از حیوانات وحشی بر زندگی بشر سایه افکنده بود و شب نشینی های قبایل با بیان رویارویی های گاه وبیگاه مردان با حیوانات وحشی و شیوه های مبارزه با آنان رنگ و بویی حماسی به خود میگرفت. بشر اولیه در طول زندگی روزمره خود یا درحال درگیری با حیوانات وحشی یا درحال تعریف ماجراهای مربوط به آن بود. در بیان این ماجرا ها از ویژه گیها و قدرت حیوانات وحشی سخنها گفته میشد و تعریف و تمجید از قدرت حیوانها همراه با تحسین و مبالغه چاشنی مجالس میشد. طبیعی بود که مردان قبیله دوست داشتند که بر حیوانات غلبه کنند و برای اینکار لازم بود که مثل آنان درنده و جنگجو باشند و همین امر باعث میشد که با اینکه آنها از حیوانات وحشی ترس و نفرت داشتند اما نام آنها را بر خود میگذاشتند تا از خصوصیتهای آنها نیرو بگیرند و خود را در جنگ با آنها برتر ببینند.

 

نقش عنصر جهالت و ترس :  انسانهای اولیه از محیط اطراف خود شناخت بسیار محدودی داشتند و حیطه ی شناخت آنها به شهرها و روستاها وقبایل نزدیک به خود محدود میشد. آنها کره زمین را بدرستی نمیشناختند و درک درستی از بزرگی و کوچکی زمین نداشتند. آنها نمیدانستند پشت کوههای بلند چه خبر است و آنسوی دریاها و اقیانوسها به کجا وصل میشود؟

آنها که از کرویت زمین خبر نداشتند و نقشه آبها و خشکی های زمین را ندیده بودند و از کلیت و کیفیت زمینی که در آن زندگی میکردند بی خبر بودند از خود می پرسیدند که انتهای زمین کجاست و پس از اینکه زمین تمام شد چه چیزی آغاز میشود ؟ وچون از تنوع موجودات زنده اطلاع درستی نداشتند از خود میپرسیدند که بغیر از بشر چه نوع موجوداتی در سرزمینهای دور و یا در اعماق دریا زندگی میکنند ؟  و افسانه های دیوان و پریان از همین بی اطلاعی ها و تصورات موهوم ساخته میشد.

آنها از برتری انسان بر دیگر موجودات خبر نداشتند وحتی تقسیم بندی سه گانه ی  موجودات زنده به انسان وحیوان و گیاه وجود نداشت و بشر در بی اطلاعی کامل قرار داشت و در سایه وحشتی که از همین جهل و عدم شناخت ناشی میشد هر لحظه انتظار داشتند که موجودی قدرتمند تر و باهوشتر از انسان از پشت کوهها و دریاها فرا برسد و زندگی و سلامت آنها را تحدید کند و به همین علت بود که موجوداتی با هیکلهای درشت با شاخهایی در سر و قیافه هایی وحشتناک بنام دیو در ذهن بشر خلق میشد و برای آنها داستانها ساخته میشد و قهرمانانی هم برای مقابله با آنها در افسانه ها خلق میگردید.

تقدس یافتن نیروهای طبیعی : انسانها در قرون گذشته حیوانات و ستارگان و نیروهای طبیعت را بدرستی نمیشناختند و باد و خورشید و ماه و ابرها و برخی حیوانات قوی در نظرشان رازآلود بودند. آنها تحت تاثیر احساسات مبهم خود ، نمودهای طبیعی را به عنوان منشاء خیر و شر تلقی کرده و آنها را در تعیین سرنوشت خود تاثیر گذار میدانستند. بر همین اساس گاهی این احساسات آنقدر قوی بود که بشر اولیه را به پرستش نمودهای طبیعی تشویق میکرد بطوریکه آنها را تا حد تقدس بالا برده و  بجای خدا پرستش میکردند و خورشید پرستی و آتش پرستی و ماه پرستی و غیره نمونه ای از این فضای وهم آلود ناش از جهالت بشر است.

یکی از تاسف بار ترین جهالت بشری پرستش حیوانات بود. جهل بشر  به حدی بود که در برخی از مناطق زمین ، حیوانات مورد پرستش قرار میگرفتند و هنوز هم البته این جهالت تاسف بار ریشه کن نشده است. گاو پرستی ، گربه پرستی ، گرگ پرستی ، موش پرستی و غیره نمونه ای از این جهل عمیق است که در طول تاریخ بشر شاهد آن بوده ایم.

سمبل و نماد : بشر عصر جاهلیت ، هرچیزی را که مقدس میدانسته و می پرستیده است نقشی ازآن را بعنوان نماد و سمبل قوم و قبیله خود فرض کرده و آثاری از آن را در زندگی روزمره خویش مورد استفاده قرار می داده است. آنها نقش چیزهای را که مقدس میدانسته اند بر روی ابزار مختلف حک کرده و همراه با خود حمل میکردند و از آن نماد ، امید خیر و یاری و خوش یمنی داشتند.  آثاری که باستان شناسان از بشر اولیه کشف کرده است  مملو از تصاویر و نقش و نگارهایی از حیوانات و مظاهر طبیعی است. و آثار موجود در در ودیوار غارها و اشیای قدیمی گویای  این واقعیت است و همه ی ما نقشهایی از خورشید و ماه و گاو و شیر و . . . را آثار باستانی دیده ایم.

دلیل حفظ نمادهای قدیمی :  در یافتیم که نمادها و سمبل ها در طول تاریخ ، همگی حاکی از الهه بودن یا الهام بخش بودن آنها برای چنگهای قبیله ای بوده است. یعنی سمبل یک قوم یا بعنوان خدای قوم بوده یا در جنگها از آن الهام میگرفته اند. اما حال که بشر دروازه های علم را گشوده و محیط اطراف خود را شناخته و به ماهیت پدیده های طبیعی پی برده است و حتی نیروهای طبیعی را به خدمت گرفته و حیوانات قوی و عظیم الجثه را رام کرده و به خدمت خود در آورده است و حال که محدوده قدرت حیوانات برای انسان مشخص شده و توهمات مربوط به قدرت برتر حیوانات از بین رفته است چرا باز هم برخی از نمادها به زندگی خود ادامه میدهند؟

حال که انسان به دانش مناسبی برای شناخت محیط اطراف خود دست پیدا کرده است آیا بازهم عاقلانه است که کسی حیوانات را از انسان برتر دانسته و سرنوشت خود را متاثر از آنها بداند و حیوانات را سمبل خود قرار دهد ؟ یقینا هیچ عاقلی چنین اشتباهی را مرتکب نمیشود. پس دلیل معتبر ماندن برخی سمبلها و نمادهای عصر جاهلیت و قرون وسطایی چیست؟

جواب اینست که نمادهای مختلفی در طول تاریخ مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است که عده ی زیادی از آنها به فراموشی سپرده شده و عده ای هم بنا به دلایلی هنوز هم استفاده میشود. یقینا علت از بین رفتن آنهایی که به فراموشی سپرده شده اند ، غیر موثر بودن آنها در تعیین خیر و شر سرنوشت بشری بوده است که به موازات افزایش آگاهی بشر ، آن نمادها نیز از زندگی او بیرون رفته اند. اما دلیل بقای نمادهایی که باقی مانده اند موثر بودن آنها نیست بلکه دلایل دیگری باعث باقی ماندن آنها شده است که بازهم ربطی به تاثیر آنها در زندگی بشری ندارد.

به عنوان مثال عقاب سر سفید نماد آمریکا است اما این فقط یک نماد است و هیچ آمریکایی به مقدس بودن عقاب اعتقاد ندارد . بلکه ممکن است آن را شکار هم بکنند. وهیچ آمریکایی بخاطر وجود نقش عقاب به پرچم کشور خود احترام نمیگذارد بلکه هر نقش دیگری هم بود باز هم همین کار کرد را داشت.

بعنوان مثالی دیگر ، شیر نماد انگلستان است اما هیچ جنبه ی تقدس ندارد بطوریکه از شیر در قفسهای باغ وحش در کنار دیگر حیوانات نگهداری کرده و یا در سیرکها بعنوان دلقک یا چیزی شبیه آن استفاده میکنند. ونماد شیر ربطی به اعتقادات مردم انگلیس ندارد. و بدون وجود نماد شیر هم افکار مردم انگلیس به همین صورت پابرجا خواهد بود. و بعید نیست که این نمادها هم روزی به دلیل بی خاصیت بودنشان ازبین بروند و به فراموشی سپرده شوند.

ب - از دیدگاه عقل و منطق :

آیا گرگ نماد قوم ترک بوده است ؟ بر فرض که در دوران جاهلیت بشر ، برخی از اقوام ترک برای گرگ تقدس قائل بوده و شاید هم آن را پرستش میکردند و از نماد گرگ نیرو میگرفتند و داستاها برایش میساختند و بر روی پرچم قبیله خود نقش گرگ میکشیدند. آیا این دلیل میشود که ما نیز به دوران جاهلیت برگردیم و از نمادهای قبایل عهد قدیم استفاده کنیم؟ 

اگر این نماد تا عصر حاضر هم زنده بود و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و اکنون هم مثل برخی از ملتهای دیگر جزوی از نمادهای ملی ما به حساب می آمد در این صورت مسئله شکل دیگری داشت وحرف دیگری بود و طور دیگری با آن مواجهه میکردیم. اما مسئله به این شکل نیست و نمادی بنام بوزقورد اگر هم در روزگاران خیلی قدیم بعنوان سمبل بکار میرفت اکنون قرنها است که دیگر مرده است و ما هیج ارتباطی بین خود و این نماد احساس نمیکنیم و این نماد برای ما کاملا ناشناخته است.

پس مطرح کردن این نماد از دو حالت خارج نیست : یا زنده کردن یک نماد مرده ی عصر جاهلیت است یا جعل کردن یک نماد خودساخته ، که در هردو حالت حساسیت ما برانگیخته میشود و ما از خود میپرسیم که چرا؟ و به چه نیت این کار سازمان یافته انجام میشود؟ 

جعل داستانهای ناشیانه و توهین آمیز : 

واضح است که عده ای میخواهند نمادهای عصر جاهلیت بشر ، مانند نماد گرگ خاکستری را که مرده و فراموش شده اند ، زنده کنند و یا نمادی جعل کنند و با اینکار به نیات مرموز خود برسند و برای آن هم داستانی مضحک و احمقانه و بعلاوه توهین آمیز ساخته اند.

 بر اساس این افسانه روزی دشمنان به سرزمین ترکان حمله کرده و ترکان در مقام دفاع تاآخرین نفر شجاعانه جنگیده و کشته می‌شوند .آخرین بازمانده زخمی این جنگ مهیب پسرکی بود که توسط گرگی از مهلکه نجات داده می‌شود . طبق این افسانه ، بر روی زمین غیر از آن پسرک ، ترکی نمانده بود . پس از چندی “نسل جدید ترک” از وصلت!!! پسرک ترک با گرگ پا به عرصه وجود می‌نهد و در نسل‌های بعدی آنها عاقبت امپراطوری عظیم "گؤک ترک" یا “ترکان آسمانی” (ترکهای آبی) را از دریای چین تا دریای سیاه بنا می‌نهند 

براستی این چه توهینی است که مدعیان دفاع از آذربایجان به ملت آذربایجان میکنند ؟ چرا اینگونه و با این روشهای احمقانه میخواهند ثابت کنند که گرگ که یک حیوان وحشی و درنده است نماد آذربایجان شریف است ؟ آیا میخواهند مردم آذربایجان را به درنده خویی و بی رحم بودن تشویق کنند؟  شرم آور تر اینکه براساس این افسانه ی موهن ، سعی میکنند آذربایجانیها را حاصل تجاوز یک انسان به یک حیوان معرفی نمایند!!! براستی چرا این گروه سعی میکنند با هر روش ممکن چنین القا کنند که  آذربایجانیها گرگ زاده هستند ؟ 

انسان از تصور این جمله های شرم آور در مورد دشمن خود هم حیا میکند. چه رسد به اینکه آنها را به ملت خود نسبت بدهد. البته توهین کنندگان بدانند و میدانند که جایی در بین مردم ندارند و این افکار کهنه و قرون وسطایی برای انسان فهیم امروزی و مخصوصا آذربایجانیهای پیشرو  ارزشی ندارد.

 

ج - از دیدگاه حکمت خداوند :

از دیدگاه دیگر نیز اگر به این قضیه نگاه کنیم بدیهی است که خداوند متعال هر حیوانی را با خصلتهایی آفریده است و ممکن است این خصلتها در نظر ما برخی خوب و برخی بد باشد  اما واقعیت این است که همه ی این خصلتها لازمه ی بقای حیات است و خوب یا بد بودن خصلتهای فوق فقط از نظر ما انسانها معنی پیدا میکند.

 

همه حیوانات از ویژه گی های یکسانی برخوردار نیستند و هر حیوانی ویژه گیهای غریزی مخصوص به خود را دارد و ما انسانها در طول سالیان دراز  با شناختی که از حیوانات بدست آورده ایم دریافته ایم که در هر حیوانی یک خصلت ویژه وجود دارد که از بقیه ویژه گیهای آن قوی تر است و بر این اساس به حیوانات مختلف لقبهای مختلفی داده ایم. مثلا در متون مختلف با ترکیبهای زیر بسیار برخورد کرده ایم : سگ وفادار ، اسب نجیب ، روباه مکار ، شیر سلطان جنگل ، گرگ درنده و بی رحم، موش دزد ،  خرگوش باهوش و . . . 

ولی یک نکته ی اساسی این است که همه صفتهای خوب برخی حیوانات ، بصورت قویتر در وجود انسانها موجود است و خصلتهای پسندیده در انسانها از حیوان کاملتر و متعالی است و به هیچ وجه برازنده ی انسان نیست که به دلیل وجود یک خصلت خوب در یک حیوانی آن حیوان را بعنوان نماد خود برگزیند مخصوصا اگر آن حیوان به وحشی گری و درنده خویی معروف باشد.

د: از دیدگاه فرهنگ عامه آذربایجان :

البته واضح است که کسانی که سعی میکنند با این اقدام مضحک نماد گرگ را برای مردم تحمیل کنند و در بین مردم تقدس ببخشند دزدانی هستند که در کمال ناشیگری به کاهدان زده اند زیرا برچسبی را انتخاب کرده اند که حتی با قویترین چسبها هم به مردم آذربایجان نمیچسبد زیرا روشن است که  گرگ در ادبیات عامه ی ما به نامردی و وحشی گری و چپاول مشهور است و در بین روستائیان  معروف است که میگویند گرگ آنقدر نامرد است که انبوه گوسفندان یک گله را میکشد و تکه پاره میکند ولی فقط یکی را میخورد و در داستانهای فرهنگ عامه مردم آذربایجان نفرت از گرگ بیش از هر چیز به چشم میخورد. و اصلا در فرهنگ مردم ما هیچ قرابتی با گرگ احساس نمیشود و گرگ از منفور ترین حیوانات نزد مردم آذربایجان است. نگاهی گذرا به داستانهای قدیمی و فرهنگ عامه و ضرب المثلها ، این حقیقت یعنی منفور بودن گرگ را برملا میکند
 
 
 
 با اینکه اینگونه نمادها در بین مردم جایی ندارند اما مسئولان و نهادهای علمی و فرهنگی وظیفه دارند تا با روشنگری های مناسب خود ، مردم و جوانان را از نیات پوچ این گروهها آگاه سازند و امکان آسیب رسانی این تبلیغات سوء را به حداقل برسانند. 
 
 
 فاعتبروا یا اولی الابصار
 
 
 
 
/ 41 نظر / 390 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیامک

به نظر من چرندیات شما , توهین به ملت شریف ترک آزربایجان است نه سمبل بوزقورد. شما اصالت خودتون رو ترک کردین. یه خود فروخته هستین. آدمایی مثل شما این صلاحیتو ندارن راجع به ملت ترک اظهار نظر بکنن. بوزقورد نه تنها واسه مردم آزربایجان , بلکه نماد تمام ترکهای جهان محسوب میشه. ولی از اونجا که شما پان فارسها از عقبهی تاریخی برخوردار نیستین , درک مساعل این چنینی براتون دشوار هستش.

پوریا

شما بسیار منطقی و زیبا مطلب نوشتی و چند نفر هم بسیار بی ادبانه تو هین کردند اگه پول داشتم یه چند تا بلیط ترکیه واسشون میگرفتم پاشن از این مملکت برند با توجه به کامنت ها هم مشخصه اکثر کامنت ها کار یه نفره وقتی یارو 6:54 6:42 6: 26 و به همین فواصل با اسامی مختلف نظر نوشته معلومه یه نفر بوده حتی اینقدر شعورش نرسیده

آراز

من ینی بو صایفانی گوردوم بونو یازان عزیز وطنداشیم ،بو باسقی آلتیندا کی بیز تورکلره هر نه اللرین گلنی ادیللر ،فارس بالتاسینا ساپ اولوب کوکونو تاپتالییر بو مانقورت سوفت لر اوزلرینی ساتیب ، ساتقینا نه دءمک او اوزو یالتاغلیغیلا فارس نوکری اولماغا اونور دویور بیزلر نه دییک ساغ اول سنین کیمی وارسا بیزلر دوشمانی نینییریک

آراز

جناب جوادزاده کشکه اونلاردا سنین کیمی دوشو نه یدیلر اما تاسف ادیرم سن من و بوتون ایران میلتی بیلیر کی تورک اولماسا ایران اولماز حال بو کی اله یره چاتیریبلار کی سیز نفاق توخومو سپن متین لری یازاراخ بو اودا سو عوضی یاناجاخ سپیرسیز بو گلگین زامان دا سیزین کیمی آیدین لار داشییاجاخ حاقی بیراخیب آیری یانلیلارین ( آریا ) نیت لرینی دوغرویا چه ویریب باشدا یهود لولار ( آنونسی ) اولاراخ اونلارا قوللوخ ادیرسیز

Amiri

مردک متوهم تو چیکاره هستی که برای ما میگی این نماد ترکها نیست؟ تو ترک نیستی بلکه مانقورد یا همون خودفروخته و چاپلوس فارسها هستی

saba

خجالت بکش بی شعور از اذربایجان مایه نزار ..اذربایجان ترکه و اون نماد هم نماد ترک هاست ....

غیرت ترک

این نوشته از یک بی غیرت هست ...