دو نسخه نفیس از یک کتاب مجید

با اشاره  به کامنت آقای حسین مداحی :

(((  آخرین پیامبر از انبیاء اولوالعزم (قبل از حضرت محمد)، حضرت عیسی بوده که در میان یهودیان برانگیخته شده است اما اجداد پیامبر اسلام ، در سرزمین بطحاء به دین حضرت ابراهیم بوده اند با این که:
الف : شش قرن از میلاد مسیح گذشته بوده و  آیین مسیحیت فراگیر شده و به شبه جزیزه و پایین تر از آن نیز راه یافته بود .
ب : حضرت مسیح تصدیق کننده ی انبیاء پیشین بوده و بشارت دهنده به آخرین پیامبر

اما با این اوصاف اجداد پیامبر به دین حضرت ابراهیم بوده اند .  )))

پیامبر گرامی و اجدادشان به دین حضرت ابراهیم بوده اند همانگونه که پسرعموی ایشان یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی نیز به دین ابراهیم بوده اند. پس دین همه ایشان یکیست

همه انبیاء بنی اسرائیل از نسل اسحاق بن ابراهیم (ع) بوده اند و پیامبر گرامی اسلام از نسل اسمائیل بن ابراهیم (ع) میباشند و همه به حضرت ابراهیم میرسند و ریشه یکسانی دارند.

اگر پیامبر مسیحی نبود و یهودی نبود به این خاطر است که مسیحیت دین عیسی(ع) و یهودیت دین موسی(ع) نبود و نیست. یعنی خود حضرت موسی هم یهودی نبود و حضرت عیسی نیز مسیحی نبود. مسیحی و یهودی نبودن پیامبر دلیل عدم اصالت آیین پیروان آنان و انحراف از مسیر اصلی بوده است. وگر نه دین همه انبیا یکیست و همه پیامبران الهی باهم برادرند و دین واحدی دارند.

خلاصه اینکه : پیامبر اسلام هم به دین عیسی بوده و هم به دین موسی که هر دو از دین ابراهیم جاری شده اند  و دو نسخه نفیس از یک کتاب مجید هستند.

/ 0 نظر / 2 بازدید