غرب منادی ارزشهای انسانی

خواننده محترم وبلاگ در کامنتی که بطور اتفاقی حذف شد نوشتند :

این یک چرند است که گفتی هرکس که از خدا بگریزد در دامن غرب میافتد. . . . . .  امروزه غرب منادی اندیشه های انسانی است و اسلام همه کشورهای اسلامی را به تباهی کشیده است و نتیجه عمل است که صدق دعوی میکند.

درجواب ایشان باید عرض کنم:

--- کمونیست که مرده است . هرکس از خدا بگریزد به دامن بی دینان میغلطد که نظام غرب پرچم دار پرافاده آن است . این که چرند نیست ! در اینجا غرب به معنی نمونه بی دینی است که اتفاقا ظاهر خیلی مقبولی هم برای خود دست و پا کرده است.
--- فرمودید "امروزه غرب منادی اندیشه های انسانی است " به همین نوع باور میگویند : سادگی و ظاهر بینی ! این باور اوج آسیب پذیری یک فرد را میرساند
ببین منادی اندیشه های انسانی چه خونریزیها و وحشیگری هایی در جهان مرتکب میشود !!!  بد جوری فریبتان داده اند برادر!!!

این منادی ارزشهای انسانی در عراق و افغانستان و بوسنی و پاکستان و گوانتانامو و .... برای پاسداشت کدام ارزش انسانی این همه آدم بیگناه را سلاخی میکند ؟ آیا عجب است که ارزشهای انسانی با بمبارانهای فسفری و خوشه ای و هسته ای و میکروبی و . . .  پاس داشته میشود!

این همه آدمکشی و تجاوز و دزدی را که نمیتوانی بگویی هرگلی خاری دارد این هم از اشتباهات لپی آنهاست . جریانات امروز دنیا چهره بریان این منادیان انسانی و سیمای واقعی پندارشان و نتیجه عمل ایشان است . که بقول شما صدق دعوی آنها را نفی میکند. آخر عبادت و اطاعت چشم بسته و برده وار از این جانیان تا کجا؟  چرا میخواهید نوکر بی مواجب اینها باشید و با مجیز گویی آنها در قتل و سفاکیهای آنها خود را بیهوده شریک کنید؟
--- درهمه کشورهایی که بقول شما به تباهی کشیده شده اند نوکران دست نشانده همین غربیها حکومت میکنند پس همه این تباهیها نتیجه عمل مستقیم همین سفاکان است .
--- اگر بفرمایید مبارک و قزافی و . . .  مخالف شیوه غرب و سینه چاک پیاده سازی اسلام ناب بودند   من همه حرفهای شما را قبول میکنم و میپذیرم که اسلام اینها را به تباهی کشیده است.

اینها علنا اسلام را کنار گذاشته و به تباهی رفته اند و شما میگویید اسلام اینها را به تباهی کشانیده است.!!!؟؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
ارسی

مومن چرند را تو می گویی تو بی خردی که غرب و اندیشه غرب را برابر با آمریکا یا این کشور و یا آنکشور میدانی!بحث با مومنین فایده ای ندارد!آنچه را تو از آن حمایت می کنی و سنگ آن را به سینه می زنی کدام!است پتیاره کلاش اسلام واقعی کدام است!؟همان که علی و محمد اجرا کرده اند ونماینده آن هستند را تو پتیاره خرد اهریمن قبول داری یا نه!ما هرجا و هرکس را مثال بزنیم از شما و دینتان گنده گوزی می فرمایید و می گویید این اسلام اصیل نیست!اسلامی که قابلیت اجرایی ندارد و فقط در ذهن شماست بدرد شما و عمع شریفتان می خورد من بعد لطف کن بفرما که اسلام اصیل چیست شاکله فکری آن کدام است مصداق آن کدام است الگو و نمونه خیالی یا واقعی شما کدامست تا آن را نیز نقد کنیم!شما خیلی که زور بزنی حکومت محمد را اسوه اسلام میدانی یا علی مرتضی را در این مصادیق که اختلافی نیست مومن!پتیاره لااقل اسلام محمد را که در مدت 23 سال و علی را که در 4 سال اجرا کرد را بعنوان اسلام اصیل!!!!که قبول داری!این معیار خوب است!شما گربه مرتضی علی از اندیشه ای دفاع می کنی که در زمان صاحبش نه در این 1400 سال نتوانسته 1 کشور متمدن و رو به جلو بسازد چرا زور الکی می زنی!

ارسی

طنز تاریخ اینست که فروغ اسلام!!!1در زمان بی دین ترین و بی خدا ترین حکام اسلامی یعنی همان عباسیان مامون هارون و... است که شما شیعیان شب تا صبح چس ناله می کنید و آنان را نفرین و سب می کنید همانها که اسلام را اجرا نمی کردند و دموکرات بودند و مسامحه و تساهل مذهبی داشته اند!انچه که تو فروغ اسلامش می خوانی نهضت ترجمه علوم یونانی به زبان عربی بوده و بس این گنده گوزی ها و ادعاهای بی محل را جایی بگو که خبری از تاریخ اسلام نداشته باشد!بفرما اسلام در این 1400 سال چه دانشی چه سعادت انسانی ایجاد کرده!اگر اسلام دنیا ساز بود که مکه و مدینه و مشهد و قوم در طول این سالها آبادترین و علمی ترین شهرهای اسلام بودند اه از این همه سخافت و پررویی!