بدبختی بشر

یکی از بزرگترین بدبختی های بشر این است که  کسانیکه  50 میلیون نفر را در جنگ جهانی دوم کشتند پس از فراغت از کارشان و ریختن بمبهای اتمی بر سر مردم بی دفاع به شهرها برگشتند و دور هم نشستند و اعلامیه حقوق بشر را نوشتند و دموکراسی را زاییدند و  وضع جهان اینطور شد که ملاحظه میکنید.


/ 0 نظر / 42 بازدید