جمال محمد (ص)

 

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست درنظر قدر با کمال محمد
وعده دیدار هرکسی به قیامت لیله اسرا شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد
وان همه پیرایه بسته جنت فردوس بوکه قبولش کند بلال محمد
همچو زمین خواهد آسمان که بیافتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد
شمس و قمر بر زمین حشر نتابد نور نتابد مگر جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد
چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمیگبرد از جمال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمدبس است و آل محمد  

/ 0 نظر / 230 بازدید