شارژ

همیشه به یادتم    

فقط شارژ ندارم

یا خط نمیدهد

یا پشت خطم

یا جواب نمیدهی

یا قطع و وصل میشه

یا در دسترس نیستی

یا در شبکه موجود نیستی

با این حال من همیشه به یادتم


/ 2 نظر / 3 بازدید
زهـــــرا

کاش باورمیکرد دوست داشتنش تنها دارایی من است ! [ناراحت] و با بی تفاوت اش مرددم نمیکرد که گمان کنم آن را هم ندارم[نگران] [گریه]

......

باسلام.کاش آرزوهای دلمان باحکمت خدایمان یکی باشد؛ ولی افسوس وصد افسوس که خیلی ناچیزیم تا برخی از حکمت های حکیمانه اش را دریابیم[گل]