چگونه عشق نابود میشود

عشق آخرین و ازدواج اولین نقطه دوست داشتن است!

دهکده عشق تقریبا جایی نزدیک شهر آرزوها ست . وقتی به شهر آرزوها رسیدی دیگر آرزویی نخواهی داشت . کسی که هیچ آرزویی نداشته باشد بلافاصله خواهد مرد.
عشق به چیزهایی که در دسترس است تعلق نمیگیرد اما گاهی مردم سعی میکنند به خود بقبولانند که به چیزی یا کسی در همین نزدیکی عاشق شده اند و تابلو عظیم عشق را روی دیواری نصب میکنند که تحمل سنگینی آن را ندارد و به تابلو عشق تکیه میکنند و بدینسان عشق را و خود را در درون خود نابود میکنند.

ای برتر از قیاس و گمان و خیال و وهم    وز هرچه دیده ایم و شنیدیم و خوانده ایم

/ 0 نظر / 5 بازدید