پاسخ های مدبرانه ی آقای روحانی به سوالات شیطنت آمیز

به نظر می آید آقا ی روحانی بطور جدی روش اعتدال را در پیش گرفته است که این را میتوان از پاسخهای مدبرانه ی ایشان به سوالات شیطنت آمیز برخی خبرنگاران دریافت . نمونه ای از این شیطنتها اینگونه خود را نشان داد و جوابهای شایسته ای از سوی آقای روحانی دریافت کرد :

خبرنگار شرق سوال کرد که با توجه به حمایت خاتمی از شما آیا مطالبات اصلاح طلبان را دنبال می کنید یا خیر که روحانی پاسخ داد من رئیس جمهور همه مردم هستم.

خبرنگار آفتاب یزد درباره دعوت از عارف سوال کرد و اینکه مخاطبان این روزنامه مدام تماس می گیرند که از آقای روحانی بخواهید به عارف مسئولیت دهد که روحانی پاسخ داد من از همه نامزدهای انتخابات دعوت می کنم تا اگر دوست داشتند همکاری کنند.

این خبرنگار عنوان کرد که شنیده ام می خواهید تمامی کارکنان و مدیران دولت فعلی را درو کنید روحانی در پاسخ به این خبرنگار نابینا گفت: ما داس نداریم که بخواهیم درو کنیم ما کلید داریم البته اگر کسی اتوبوسی آمده و بلیت نداشته باشد این مشکل خود اوست.

/ 0 نظر / 4 بازدید