دنیای انسانی یا حیوانی

رهبر انقلاب شب گذشته در دیدار شعرا گفتند: در دنیای امروز گاهی برای کشته شدن یک حیوان در گوشه ای از دنیا ، جنجال براه می اندازند اما تهاجم اخیر به غزه و کشته شدن بیش از 100 انسان که اغلب آنها کودک بودند نه تنها برایشان اهمیت ندارد بلکه آمریکا و انگلیس رسما از این حملات حمایت میکنند.

 

 

 این تصویر را می توان از شرم آورترین تصاویر قرن دانست. تصویری که تا ابد در کارنامه رژیم نژادپرست اسرائیل باقی خواهد ماند.  Allan Sorensenor یک خبرنگار دانمارکی این تصویر را از شهر سدروت اسرائیل روی توئیترش منتشر کرده و نوشته که مردم اینجا انگار که بخواهند فیلم سینمایی تماشا کنند، صندلی گذاشته اند و بمباران غزه را تماشا می کنند.


/ 2 نظر / 5 بازدید
ویولون

چه مي شد اگر هيچ كاري نمي شد ؟ نگاهي اسير نگاري نمي شد چه مي شد كه دل را نمي آفريدند ؟ و يا عشق در قلب جاري نمي شد چه مي شد كه دلها به يغما نمي رفت ؟ كسي در كمين شكاري نمي شد چه مي شد كه در اجتماع گلستان علف جاي گل سر شماري نمي شد ؟ چه مي شد به جاي شقايق در اين باغ گياهان هرز آبياري نمي شد چه مي شد حرامي نمي بود در باغ ؟ به گلچين بي رحم ياري نمي شد چه مي شد كه صياد و دامي نمي بود ؟ قفس جايگاه قناري نمي شد چه مي شد براي فريب درختان زمستان هوايش بهاري نمي شد ؟ چه مي شد سيه ماهي كوچك ما گرفتار در جويباري نمي شد ؟ چه مي شد كه ميخانه ها باز مي شد ؟ عسس دشمن ميگساري نمي شد چه مي شد كه سيبي نمي چيد دستي ؟ هوس مايه ي بد بياري نمي شد چه مي شد كمي فكر مي كرد آدم ؟ و اسباب اين شرمساري نمي شد سر سنگ نادان اگر مي شكستند دل آينه زخم كاري نمي شد دروغ است كيوان و ناهيد و پروين اگر دل نمي خواست، كاري نمي شد

ویولون

هر بعد از ظهر همین است بوی ادکلنِ تنهایی ام، کافه را بر می دارد میز...، انفرادی در بی کسی هایم رزرو می شود و شعر در دفترم غلاف.. اندکی در تسلسلِ خیابان خودم را به بیراهه می زنم و آنقدر چــروکیده رفتار می کنم که کسی هوس نکند حتی نگاهش را در عمقِ من، سرمایه گذارد.. . بی تفاوت به شکرخنده های حوالی قهوۀ بی کسی ام را تلخ سر می کشم.. و سیگار به سیگار کنارِ خود ارضایی های مقیم ِ دفترِ شعر تنها در درکِ پنی سیلینی غوطه ور می شوم که روزی دوبار روی احساسم تزریق می کنم.. .. عاشقانه ها آنقدر در من چرکین شده اند که از ترس واگیر، خودم را از آغوش های نیمه کاره این حوالی، قرنطینه کنم