استجابت

دست رد به سینه ام زدی

دلگیر شدم

چرا هنوز لایق اجابتت نکرده ام

 خویش را

. . . از خویش دوباره دلگیر شدم

و دوباره به تو امیدوار!

/ 1 نظر / 4 بازدید
ایران

ندای بیصدا پیک سبــز در دست و در حلقوم ندای بی صدا قامــت ســروت شکـسـت و از خنجر اهل ریا هی هی شعبـان شنفتی , چه غریبانه غریب پنجه گــرگ هم بدیدی واز ســگان نا نـــجیب گفتــی با جان میروم تا جان بگیرد جان خاک دفتــر مشقت گذاشتی, گفتی واز گرگم چه بــاک تو چه پنداری؟ که این گرگان تبار تازی اند با شعبــانی بی حیا , در خاک فــازس هم بازیند وین شعبان هم یاوه گوید کاوه جوید یاغی تازد هم که با فرهنگ مهرانگیــز ایران قاتــی بازد کین خبیثان لانه افکندند بر این خاک نجیــب چون زنیک نامی این خانه نگشتند بی نصــیب مهر پرستی نیک خواهی حرمت این خانه است قتل و غارت هم اسارت واز قوم بیـــگانه است دخــتر وارث آریــا آتــــش عشقــت خــداســــت این دقــل بــازان تاریــخ قالشــان اندرفنـــاست مهر بانو , سرور ایران , چه نیکو کردی ساز پنجـــه ات خالی ولی در سینه ات قلبی چو باز قــلبی در مــرداب گــودال جهــالـت در فقـــــان عـاشقــانه پرکشیــد تــا ساحـــل دیـــر مغــــان سرب داغ یاغیان بال و پرت در هم شکست چشمـه خونــت بجوشیــد,بر روخ ایران نشست خون تو واز خون