نامه ی بی سلام ، شعر ناتمام

بسم الله الرحمن الرحیم

شعر مانندی نوشته شد که ناتمام است . شاید دوستان دیگری  با ذوق هنری خود تکمیلش نمایند و شاید هم اگر خواستند نسخه ای نیز به این وبلاگ جهت انتشار ارسال نمایند.

نامه ی بی سلام را پاره کن

برگ سفیدی دگر آماده کن  

نقطه سر خط ، خطر آغاز کن

طی طریقی دگر آغاز کن

دل زهوا و هوس آزاده ساز

تا که شود نغمه ی تو دلنواز

خامه پراز جوهر  اخلاص کن

پس به سلامی سخن آغاز کن

سلام کن سلام نام خداست

نام خدا بر لب هر باخداست

نام خدا زینت هر دفتر است

کلام بی نام خدا ابتر است

اول هر نامه ازو یاد کن

وسوسه ها را همه بر باد کن

نامه چو خالی شود از نام او

پر شود از جمله ی  اضداد او

 

.

.

.

..................

...................

...................

/ 0 نظر / 8 بازدید