پرینت اعمال رو از کجا میشه گرفت ؟

پرینت اعمال رو از کجا میشه گرفت ؟  (1)

در ارتباط با مطلب قبلی تحت عنوان "دماسنج اعتقادات" یک سوال حیرت انگیز توسط آقای حسین مداحی مطرح شدکه اصلا انتظار شنیدن چنین سوالی را نداشتم و از شنیدنش جا خوردم. سوال این بود :

پرینت اعمال رو از کجا میشه گرفت ؟

 یک نکته اساسی که در جهان هستی مرتبط با بشر وجود دارد اینست که همه حقایقی که دانستن آن برای بشر ضروری است بصورت مثال و به لطایف الحیلی در دسترس او قرار داده شده و در پیرامون او پراکنده و جاسازی شده است تا بجوید و به مقدار وسع  بیابد. البته و صد البته قبض و بسط و درک این ضرورتها و لطایف و  گفته ها و نگفته ها ، قصه هزاران هزار ویک شب است نه یک شب و نصف شب.

ممکن است عزیزی بپرسد که چرا همه چیز خیلی واضح و شفاف گفته نشده است؟ چرا باید جست و یافت و گاهی هم جست و نیافت ؟ خوب این سوال عظیمی است ولی من هم سوال مشابهی دارم :

چرا وقتی به یک "لیوان سرد"  ، "آب داغ"  را یکباره میریزیم لیوان ترک برمیدارد و میشکند ولی اگر آرام آرام آب بریزیم لیوان سالم می ماند؟ این به دلیل جنس و ماهیت لیوان و آن به دلیل جنس و ماهیت انسان است (البه با مد نظر قرار دادن تفاوتهایی که بین این و آن است) .

در این بین وظیفه انسان این است که با توجه به دسترسی هایش  ، لطایف را استخراج و ناگفته ها را بشنود و نانموده ها را ببیند.  به عبارت دیگر مهمترین کار انسان دقت کردن در واقعیتها به منظور کشف حقیقتها ست.

قانون بقای ماده میگوید : ماده و انرژی از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر در میآید.(این قانون ممکن است در حالتهایی مورد تشکیک واقع شود. اما با آنچه که در جهان مادی اطراف ما میگذرد تطابق دارد و مثالی محقق شده در دنیای واقعیتهای ماست )

اعمال ما (که انرژی تولید شده از سوی ما هستند)نیز از بین نمیروند بلکه از حالتی به حالت دیگر در می آیند. پس اعمالی که از ما صادر میشود در محلی انباشته و نگهداری میشوند.

حال با این فرض سوال مورد نظر را به چند حالت میتوان گسترش داد واین گونه بیان کرد که حال که اعمال ما نابود نمیشوندپس :

1- به چه حالتی و چه شکلی تبدیل میشوند؟

2- در کجا نگهداری میشوند؟

3- چه کسانی از محل و کیفیت آن اطلاع دارند؟

4- آیا به ماهم اجازه مشاهده آن را میدهند؟

5- پرینتی را که از اعمالمان میخواهیم بانمره و بارم میخواهیم یا اصلاح نشده و خام ؟

 

ناتمام

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسین مداحی

از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود ... و اما بعد : داداش عزیزم ! جای تشکر دارد اما نوکرتم ! من رو تو خماری گذاشتی باز ؟ داداش من همون بند 5 کفایتم میکنه . 4 تای اول رو یه کاریش میشه کرد . دنبال این پنجمیه ام به جان خودم گیج شدم . گیج زمانی که مرحوم آقا سید محمد حسن آقای قاضی رحمت الله علیه در قید حیات بودند نشد که بپرسیم . الان هم گشتیم پیدا نکردیم .