حق مطلب در باره روابط ایران و آمریکا از زبان رهبر

رهبر معظم انقلاب فرمودند :ما از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت امریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن می دانیم.


رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ما به مسئولین خودمان اعتماد داریم و از آنها می خواهیم با دقت و با ملاحظه همه جوانب، گام ها را محکم بردارند و منافع ملی را به فراموشی نسپارند.

مخلص کلام این است که رهبری فرمودند : ما به تحرکات دیپلماتیک دولت خوش بین هستیم و البته به دولت آمریکا بدبین هستیم.

 

این فضای خوش بینی و بدبینی باید در موضع گیری های داخلی  و خارجی مسئولین و فعالان سیاسی حفظ شود . هرکس از این تند تر برود به تشنجها و در نتیجه به فرصت سوزی جامعه دامن زده است. کسانیکه به زعم خودشان از روی دلسوزی به انقلاب ، به دولت حمله میکنند و احترام رئیس جمهور و دولتمردان سیاست خارجی را نگه نمیدارند باید بدانند که تند روی میکنند و تند روی همیشه به انقلاب ضربه زده است باید هوشیار باشند. 

/ 0 نظر / 3 بازدید