یک سوال از نامزدهای ریاست جمهوری . . . ؟

منطق در آرامش و خطا کاری در هیاهو رشد میکند.

یکی از روشهای فریبکاری ومنحرف کردن اذهان ، تولید سرو صدای بیمورد و به قول معروف "های و هوی" کردن است.

جنایتکاری که قصد خفه کردن یک انسان را دارد صدای موسیقی را بالا میبرد تا کسی صدای فریاد را نشنود

دزدی که در میان جمعیت میخواهد جیب کسی را بزند با تمارض و ایجاد صدای ناله و فریاد بلند و مداوم حواس قربانی خود را پرت میکند

سپاه ضعیف برای پنهان کردن ضعف خود به طبل زدن اقدام میکند تا تعداد سپاهیان را بیشتر نشان دهد

نامزد ریاست جمهوری که قبل و بعد از انتخابات به هیاهو اقدام کند چه چیری را میخواهد پنهان کند؟

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
مرگ بر دیکتاتور

مزدور جیره خوار.آنکس که چیزی برای پنهان کردن دارد تو و دارو دسته ا.ن هستید.احمق جان این علی گدا و قرد علی هستند که فراوان موضوع برای پنهان کردن دارند.از دارایی هایشان گرفته تا جنایت هایشان.برو بمیر و در گاله ات را گل بگیر خرفت عوضی

سبز

راستی تو چه برای پنهان کردن داری که اینگونه صدای آواز دهلت را بلند کرده ای!نکند تو نیز مستبدان را سنگری و توجیه گر وضع موجود خاک برسرت ابله مزدور

مرگ بر دیکتاتور

بی خیالی و خونسردی تو نیز دال بر منطقی بودن سخنانت نیست احمق جان!اگر ذره ای شعور داشته باشی از این چرند گویی تو به فریاد و فغانی خواهی آمد و عصبانی نیز خواهی شد مزدور استبداد خائن به وطن و آزادی!سزای تو اینست اشغال

مرگ بر دیکتاتور

حاجی!قشنگ حرف میزنی ولی تحلیلت نادرست و به خطاست.آنچه را که تو حقیقت می پنداری دروغی بیش نیست و نبوده و نخواهد بود.از دین و مذهب خیری عاید بشر نشده و نخواهد شد تا چه برسد به ولایت فقیه و استبداد دینی!کار تو و جمله همپالکی هایت که از قماش خرانی هستید که صدها من کتاب بارتان است همین است که توجیه گر وضعیت موجود و کثافتکاری های مستبدان باشید.تو در این قافله تنها نیست و نخواهی ماند همه مستبدان از استالین و هیتلر و موسیلینی ادوایزرهای مثل تو داشته اند که با مغالطاط و فریبکاری قصد توجیه داشته و ماس مالی و ماله کشی کرده اند.اگر تو فکر کردی که ما به موسوی و امثالهم دلخوشیم مفت باختی!موسوی هم یکی مثل شماست که هنوز در توهم اسلام و انقلاب دست و پا میزند.این که تو می بینی همه حقیقت نیست!