دزد عبا و عمامه

شخصی نزد آیت الله بروجردی رفت و گفت:

یکی از طلبه‌های شما جنسی را از مغازه من دزدیده است.

ایشان در پاسخ فرمود:

«آن دزد ، عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»

 

---------------------

محل الصاق عکس

----------------------

/ 0 نظر / 6 بازدید