پست های ارسال شده در آدر سال 1387

جامعه اطلاعاتی و تعامل مجازی و تجارت الکترونیک

گزیده ای از سخنرانی پروفسور ربیعی       ایرادشده در سمینار تجارت الکترونیک زمان 19 تیر 1387 – تبریز – سالن همایشهای سازمان بازرگانی   من میخواهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید