حساب جاری

خانم ، پول را به متصدی بانک داد. صندوقدار بانک پرسید: این پول را به حساب جاریتان بریزم؟ خانم با عصبانیت گفت : خدا بکشد این جاری منو همه جا هم پارتی داره پررو ، نه خیر به حساب خودم بریز.


/ 3 نظر / 5 بازدید
راوی

سلام منم این خاطره را خواندم و باور کن واقعا همین طوره

مهر ماندگار

سلام خیلی خوب کاش روسا حالا این طور باشند و ارزشها را که به سختی بدست آمده به ضد آن تبدیل نکنند با افتخار لینک شدید