هفت فرمان

بنا به فرموده آقای هاشمی  رفسنجانی که گفته اند :

" من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم ، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان ، اینها را حل کنید ، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود . گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید ، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود ."

در مورد هفت موضوع یا به برداشت حقیر هفت فرمانی که ایشان به امام صادر کرده اند من سوالی دارم که جوابش می تواند در نوع خود جالب باشد ، اولین موردی که خودشان گفته اند  " لزوم برقراری ارتباط با آمریکا بوده است " به نظر شما شش مورد دیگر چه میتواند باشد؟

1- با آمریکا ارتباط برقرار کنیم

2- بعنوان اولین پیامد بند اول بجای اسرائیل فلسطین را محو کنیم

3- ولایت فقیه را محترمانه و داوطلبانه لغو کنیم

4- حجاب را اختیاری کنیم

5- بعنوان پیامد بند 4 ، مجازات اسلامی را از قانون برداریم

6- از کلمه ربا گناه زدایی کنیم

7- همه دانشگاهها را مثل دانشگاه آزاد ، اسلامی کنیم

7 مکرر - نام ایران را به پیروی از برادران باشکوه عربستان سعودی عوضش کنیم بگذاریم : ایرانستان رفسنجانی !

/ 0 نظر / 8 بازدید