وام

زمانی که انسان مرگ را نزدیک می بیند، باید سریعا تمام بدهی های خود را پرداخت نماید و ذمه خود را از حق الناس خالی کند. امانت های مردم را به صاحبانشان برگرداند و اگرخمس و زکات بدهکار است، پرداخت کند یا وصیت کند که بعد از مرگش، آنها را ادا کنند.


( و مرگ! روزی نه چندان دور فرا خواهد رسید!!)

کسانیکه برای وام گرفتن به بهانه های کوچک و بزرگ جسور هستند مرگ را خیلی دور میبینند و همین اشتباه است که آنها را در زندگی با خطرات بزرگ مواجه میکند.

وام

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
انسان

عالییییییییییی عالی[دست]