افزایش جسارت و اعتماد به نفس دولت تدبیر و امید

دولت محترم در یکسال اخیر پس از انجام روشهای نوین آزمایشگاهی در اتخاذ سیاستهای تعدیل اقتصادی ، به جسارتی مثال زدنی دست یافته است که قدرت عمل او را در اجرای گرانی های متنوع بالا برده است. 

شیوه ی افزایش ناگهانی قیمت بنزین نشان داد که دولت محترم با اتخاذ سیاستهایی شبیه دوران سازندگی میتواند بدون نگرانی از عکس العملهای مردمی سیاستهای خود را جامه ی عمل بپوشاند. 

همچنین با در نظر گرفتن تجربه دولت که توانست در چند ماه گذشته قیمت نان را بصورت سرسام آور و بدون هراس از واکنشهای اجتماعی در سه مرحله پیاپی و چسبیده بهم تا سه برابر افزایش دهد بنابراین پیش پیش بینی میشود که افزایش قیمت بنزین به همین جا ختم نخواهد شد و دولت با حفظ روحیه برتربینی خود مجددا در فاصله کوتاهی این کار را تکرار خواهد کرد و بار دیگر اقدام به گران کردن بنزین خواهد نمود. البته در ماجرای گران کردن نان، دولت توانست با برانگیختن حس دلسوزی مردم نسبت به نانوایان ، مخالفتهای اجتماعی را در نطفه خفه کند ولی این بار با چه بهانه ای گرانیهای خود را توجیه خواهد کرد؟ 

شیوه اجرای گرانیهای دولتی که با اعتماد به نفس زیاد از سوی دولت انجام میشود نشان میدهد که دولت محترم تدبیر و امید از جسارت قابل توجهی در برابر اجتماع برخوردار شده است بطوریکه در تصمیم گیری های خود اصلا نگران واکنشها و مخالفتها و نارضایتی های اجتماعی نیست و این عوامل کوچکترین تاثیری در اتخاذ تصمیمات دولتی ندارد. بنابراین میتوان انتظار داشت که  دولت اقتدارگرای آقای روحانی زندگی اقتصادی سختی را برای مردم نوید بدهد.

البته دولت سعی میکند که تا پایان چهار ساله اول ریاست خود ، خصلت دیکتاتوری خود را کنترل کرده و از  غلظت اقتدار گرایی خود بکاهد و از جلوه گری رفتارهای خودمحور جلوگیری نماید تا راه خود را برای تجدید ریاست هموار نماید اما دور دوم ریاست آقای روحانی روی دیگر سکه خواهد بود. در دور دوم که طمع ریاست بعدی  در بین نبوده و دیگر به رای ملت و جلب رضایت آنها نیازی نخواهد بود همه خواهند دید که دولت واقعی تدبیر و امید چه دولتی است.  اکنون که طمع به رای مجدد و رضایت مردم وجود دارد اینگونه با بی توجهی توهین آمیز با مردم برخورد میشود پس معلوم میشود که در دور دوم چه برخوردی با مردم خواهد شد. 

/ 0 نظر / 45 بازدید