نماز را چگونه میخوانم ؟

عبادات ، آفات زیادی دارند و هر آفت به مناسبت حال آدمی سراغش می آید.  یکی از آفات نماز و عبادات ، ریا است .  ریا یعنی اینکه کار خدایی را برای "خودنمایی به دیگران " انجام بدهی .  در نماز هم گاه و بیگاه ریا به آدمی هجوم می آورد و با هیاهویی که در درون آدمی  ایجاد میکنداو را از توجه به صاحب اصلی نماز یعنی خداوند باز میدارد و تمرکز حواس او را بهم میزند. چه کنیم که از حواس پرتی هایی که در اثر ریا عارض میشود رها شویم؟

ریا یعنی آدم عمل نیک خود را برای خوش آمد دیگران به آنها بنمایاند. بنابراین آدم برای کسی ریا میکند که میداند این عبادت در نزد آن شخص هم دارای ارزش است و از مشاهده انجام آن خوشش خواهد آمد. اما اگر در نظر بیننده  ، کاری که من میکنم بی ارزش یا حتی غیر قابل تحمل باشد در اینصورت من از معرض ریا نجات خواهم یافت و  میتوانم عمل خویش را با خلوص انجام دهم.

نماز

وقتی احساس ریا به سراغم می آید :

من نمازم را با این احساس میخوانم که انگار هیچ کس از نماز خواندن خوشش نمی آید! و فرد نماز گذار در میان مردم اطراف من منفور است .

من نمازم را با این احساس میخوانم که اگر کسی از در وارد شود و مرا با این حال ببیند ، از نماز خواندن من برآشفته خواهد شد و قصد جانم را خواهد کرد! ومن به خدا پناه خواهم برد و  همچنان نماز خواهم خواند.

من نمازم را  در میان  جمع کافران کینه توز مکه میخوانم !

من نمازم را در زیر باران تیر لشکر عمر  سعد میخوانم !

من نمازم را در زندان تاریک خلفای عباسی میخوانم !

من نمازم را در زیر تمسخر ها و شماتتهای ، روشنفکران دانشگاههای زمان شاه می خوانم !

من نمازم را در زیر گلوله باران دشمن بعثی میخوانم !

من نمازم را  میان  فتنه گران و حرمت شکنان و مسخره کنندگان عاشورا میخوانم  !

در گرماگرم هجوم  لشکر ریا  ، من  به سایه اولیای خدا میخزم و با ایشان در محاصره دشمنی ها  و نا امید از "خوش آیند مردم"  نماز میخوانم و می اندیشم که فقط خدا از نماز من استقبال  میکند  و لاجرم  فقط یک نقطه امید در برابرم میبینم و به او پناه میبرم و فقط بخاطر او نماز میخوانم.

والسلام

 

/ 0 نظر / 3 بازدید