در آغاز جنگ جهانی اول در ایران چه خبر بود

وقتی دنیا در دست آشوبگران و سلطه طلبان اروپایی به یک طعمه تبدیل شده بود و دولتمردان اروپایی برای تصاحب سهم بیشتری از منابع دنیا روبروی هم صف آرایی کرده بودند وجهان آبستن حوادث وحشتناک بود ایران در دست یک شاه کودک 18 ساله دوران نابسامانی را سپری میکرد. سران دول اروپایی دنیا را در آستانه ی کشتاری فجیع قرار داده بودند و احمدشاه ، آخرین پادشاه سلسله قاجار بیخبر از همه جا در حال تاجگذاری بود. 

احمدشاه

8 سال از صدور فرمان مشروطیت میگذشت و دولت مشروطهٔ ایران ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند. جنگ جهانی اول در زمانی آغاز شد که ایران از جوانب گوناگون اوضاعی آشفته، نابسامان، بغرنج و متزلزل داشت. بحران فزایندهٔ اقتصادی، وضعیت ناپایدار سیاسی و مداخلات مهارگسیختهٔ قدرت‌های خارجی، ایران را تا آستانهٔ یک دولت ورشکسته و وابسته پیش برده بود.


جنگ جهانی اول در ماه اوت(مرداد) سال 1914 میلادی آغاز شد. این سال مصادف با سال 1293 شمسی بود. در این سال احمد شاه قاجار در حال تاج گذاری بود. شاه 18 ساله 5 سال قبل در 1288 شمسی به پادشاهی منصوب شده بود ولی اکنون پس از رسیدن به سن قانونی اقدام به تاجگذاری میکرد. ستارخان سردار مشروطه در حال سپری کردن آخرین ماههای عمرش بود و بعد از تاجگذاری احمدشاه که در تیر ماه اتفاق افتاد 4 ماه بیشتر زنده نماند و در 25 آبان همان سال در تهران درگذشت. 

 

امام خمینی که در سال 1281 شمسی متولد شده بود اکنون نوجوانی 12 ساله بود که اخبار جنگ جهانی اول را میشنید.

 ستارخان

 احمدشاه فرمان بی طرفی دولت ایران در جنگ را صادر کرد. فرمانی که به اندازه ی یک بسته سبزی خوردن هم در نظر دنیا ارزشی پیدا نکرد و شد آنچه که شد.

/ 2 نظر / 45 بازدید
....

Ok[گل]

سپیده

تمــام آرامشــم را مدیـــون همان انتــظاری هستم کـــه دیـــگر از هیــــچکس نـــــدارم ...!