جوانها سنتهای غلط را نقض کنند

 

بیم از این دارم که نگاه بی تفاوت نسبت به مسئله ازدواج در آینده تبعات سختی برای کشور ایجاد کند.این وعده الهی است که تشکیل خانواده موجب سختی در معیشت نمیشود/جوانهابایدسنتهای غلطی راکه مانع ازدواج است نقض کنند.

این جملات ، بخشی از سخنانی است که دیروز رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان ایراد فرمودند.

ازدواج

/ 0 نظر / 4 بازدید