ترک و فارس

به بهانه ی جوابیه یک کامنت در مطلب : "بوزقورد" : 

فارس بودن و ترک بودن هیچکدام ارزش محسوب نمیشود. ابوعلی سینا و شهریار و مولانا ، فارس یا ترک باشند محبوب دلهاهستند و هیتلر و استالین و فرعون ، فارس یا ترک باشند ملعون همه ی انسانهایند.

ای بسا هندو و ترک همزبان          ای بسا دو ترک چون بیگانگان

بجای اینکه با کشف نواقص حقیقی خود و رفع معایب فکر و اندیشه به سمت تعالی پیش برویم و با کسب فضایل انسانی به خود افتخار نماییم برخی از ما برای جبران کم فضیلتی خود به  موارد غیر اصیل تکیه میکنیم و   برخی دیگر برای ارضای حس راحت طلبی خود برای  ناکامیهایی که دارند به دنبال بهانه ی دم دستی میگردند و به محض اینکه رویدادی را برای بهانه جویی های خود مناسب می بینند بلافاصله به آن چنگ میزنند و همه ناکامیهای خود را به گردن آن رویداد می اندازند و بدینسان برای خود جبهه ی مبارزه ی جعلی میسازند که پیروزی در آن جبهه هیچ نفعی به حال هیچ کس ندارد و فقط فریبی برای تسکین ناکامیهای برخی افراد کم همت و دون پایه است. والبته و با کمال تاسف عده ای هم فریفته ی افکار ناقص اینگونه آدمها میشوند و با کمال خلوص و البته هیجان ، راهی را میروند که به عاقبت آن نیاندیشیده اند و از بیراهه بودن آن خبر ندارند.

اما ما باید عاقلانه فکر کنیم و بجای هدر دادن انرژی خود در این بیراهه های فریبنده بهتر است به تعالی انسانی بیاندیشیم وبدانیم که اصالت دادن به زبان و قوم و نژاد سهم انسانیت ما نیست. اگر به تاریخ بنگریم خواهیم دید که  حس ناسیونالیسیتی کور ، سرچشمه ی همه جنگها و بدبختی های بشر بوده است.

من به هر زبانی که بتواند به من دانش بیاموزد عشق میورزم و زبان ترکی ، فارسی ، عربی ، انگلیسی ، فرانسوی و هر زبان دیگری را به همین دلیل دوست خواهم داشت.

اکبر جوادزاده

/ 0 نظر / 60 بازدید