سه قانون مهم (رابطه ما و فساد)

سه قانون مهم (رابطه ما و فساد)

1- اگر فساد نفس بکشد رشد کند دیگر جایی برای نفس کشیدن ما نخواهد گذاشت

2- اگر به فساد نگاه کنید به رشد او کمک کرده اید

(همانطور که یک برنامه تلویزیونی از نگاه شما قوت میگیرد و گسترش می یابد پس به همان طریق با نگاه کردن به فساد به آن نیرو میبخشید و به رشد آن کمک میکنید پس مراقب نگاههای خود باشید)

3- اگر فساد را سرکوب نکنید او شما را سرکوب خواهد کرد

 

اکبر جوادزاده

/ 0 نظر / 53 بازدید