بهار آرزو

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

چون نسیم نوبهار برآشیانم کن گذر

تا که گلباران شود کلبه ویران من

تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان

چون نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان

چون سپندم برسر آتش نشان بنشین دمی

چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان

.

.

.

یا صاحب الزمان

/ 0 نظر / 61 بازدید