همدردی نادرست

آنگاه که فهمید عده ای در قعر چاه افتاده اند . . . با خود فکر کرد که  چرا باید عده ای در ته چاه گرفتار باشند و از نعمتی که دراختیار دیگران است بی بهره باشند دلش به حال آنان سوخت . این بود که  به عدالت خدا شک کرد و بی درنگ خود را در ته چاه افکند تا عدالت برقرار باشد.

در قعر چاه با صحنه عجیبی روبرو گردید. با کمال تعجب دید که همه چاه نشینان به همدیگر ناسزا میگویند و همینکه او در جمع آنان قرار گرفت که با ایشان همدردی کند ناگهان بادیدن او همه به او لعنت فرستادند و دشنامش گفتند.

آنان گفتند خدا عادل بود که گذر ترا بر سر چاه انداخت که طنابی فراهم کنی و ما را ازاین تاریکی و عذاب خود خواسته برهانی . نه اینکه همچون ما خود را گرفتار عمل اشتباه خود کنی!!!

ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد...

/ 8 نظر / 3 بازدید
چه فرقی داره

یا اخی اینقدر چرند نوشته ای که گویی چرندیات جز لاینفک وجودیت شده!آخه مومن!عدالت خداوندی کجا بوده!تو با چه معیاری به این عدالت موهوم خود رسیده ای!؟اگر معیار عدالت را تو تعیین می کنی که این میشود عدالت تو!اگر خدای موهومت معیار عدالت را تعیین کرده که بنال تا ماهم بدانیم که این عدالت موهوم ذهن تو چیست!نهه آنطور که مومنانی چون تو هرچه را که نمی فهمند یا از توجیهش عاجز هستند به خواست و عدالت خدای موهوم نسبت میدهند!واما بعداین بابا که مومنانه رفتار کرده و نمونه ای از قماش تو را به یاد انسان می آورد چرا که دغدغه ذهنیش خدا و عدالت خدایی است!نفهمیده مثل تو که اینوظیفه خداوند است که عدالت خودفرموده را برقرار کند نه او!صفت خداباوران همین است که تونشان داده ای خود را همه کاره عالم میدانند و مجاز به هر رفتار!براستی این کاراکتری که تو ساخته ای حماقت مومنین را بیاد آدم می آورداین مومن نداسته که عدالت می بایست همه گیر باشد یعنی شرط برقراری عدالت خودفرموده شما اینست که هر آنکس که بر سر چاه خدادای تو رسید می بایست خود را در آن افکند تا عدالت خدایی!برقرار شود!بقولی با یک گل بهار نمیشود×!کاش می فرمودی خدای تو این عده را بکدا

چه فرقی داره

را بکدام گناه ناکرده یا نافرموده توسط شما در ته چاه قرار داده!یا اصول در ته چاه بودن بدتر ازاین چاهیست که شما در روی زمین برای انسانها ساخته اید!خلاصه کلام اینکه یا اخی شکر خورده ای و مهمل بافته ای!با این کوچک نمایی یا ساده انگاری می خواهی عدالت را به انسانها بشناسانی!یا همدردی نادرست!را نمیدانم که هر کدام که باشد مزخرف گفته ای!ودر آخر فراموش نکن که به بائر مومنانی چون تو و بفرموده قرانتان هیچ برگی بر زمین نمی افتد مگر خدا بخواهد!و اینجا انسان ناتوان و ظلوم جهول را یارای مقابله با خدای شداد غلاظ شما نیست وبناچار هر آنچه از زشتی و نابخردی و فقر و جهل در جهان می بینی خواست خدای توست من جمله حضور آدمهای خیالی تو در ته آن چاه کذاییت پس برو یقه خدای مدینه را بچسب و در وبلاگت را تخته کن یا در دهانت را گل بگیر و کمتر شکر بخور!یا اخی!

چه فرقی داره

آخه مومن این چه تفسیر از تو خود عاقل فرض کرده است!که هر چی بد به ما میرسد از ماست و خوبهاش از خدا!اخی تو بدین خودت هم اشراف نداری و همچون بز اخفش هستی!مضحکتر از این استدلال استدلالی هست که تو نموده ای!مومن!میشه بفرمایید!کجای متن شما به این توضیحات اضافه!تان اشاره شده بود!اینهارو تو با گوشهات فهمیدی یا با چشمهات!اصلا بفرما کفر یعنی!چه!؟یعنی هر کس که خلاف شما فکر کرد!؟یعنی هرکس خدای شما را قبول نداشت و گفت این راهی که تو با تیغ و شمشیر!فارغ از استدلال و برهان بر درستیش جر میزنی!غلط است !؟او کافر است!بلافاصله بفرما فاشیست ها چه می گویند!؟آیا غیر از فرموده تو و خدایت و پیامبر افزون چیزی گفته اند!آیا آنها نیز قومی و گروهی و حزبی!(شما دین هم میتوانی جاش بذاری یا مذهب حقه شیعه اثنی اشعری!!!)تشکیل ندادند و نگفتند اینست و لاغیر!چرا جر میزنی!و رگ گردنت بیرون میزند درد داشت!برادر!خوب مزخرف نگو!هرچی به ذهنت میرسد را در این وبلاگت نذار!دوره ابابیل!که نیست!که همه مزخرفاتتان وحی منزل نامیده شود اخی!راستی گناه یعنی چه!و اما بدوبیراه گفتن نیست اینکه عرض کردم اگر زشتی در آنست هویدا کردن اندیشه سخیف شماست!وقتی که لباس واقعی

چه فرقی داره

خودش را تنش کنی به همین زشتی و لجنی میشود که تو نیمچه عقل هم واهمه داری که ازش دفاع کنی و فرافکنی می کنی!این دست تو نیست اینی!این گندی افکار و پوسیدگی اذهان شماست که عریان که میشود ازش فرار می کنی!ذهن مومن ایستا و راکد است و به لجن مانند است پویای در ذهن مومن جا ندارد و اصولا اجازه چینین رفتاری ندارد گیرم که تو حاشا کردی!نمونه بارز و کاملش میشود حجج الحق و اسلام و آیات عظام!یعنی تو از اینها بالاتری!در دین و مذهبت!در قرن بیست و یکم می فرمایند که اعزام دختران به خارج جهت مسابقه حرام است اخی!برو بمیر!و گند دهانت را بپوشان تو خیلی که جر بزنی میشی صافی گلپایگانی که سخافت و رذالت افکارش وقتی که فتوا میدهد دنیایی را به گند میکشد!تو هرچی زور داری بزن و از اسلام و مومن و ... دفاع کن!لاپوشانی کن ماله کشی کن!عاقبت یکی مثل خمینی دجال می آید مشت همتان را وا می کند!شما یک عمر سر بریده حسین می فروختید و مظلوم نمایی می کردید وقتی به قدرت رسیدید درونتان عریان شد که چه گرگهای دریده ای هستید که خونخوارترین جانوران هم بپایتان نمیرسد!طشت رسوایی شما سالهاست نواخته شده!به مصر نگاه کن!تا می گویند شما بدنبال انقلاب اسلامی هستید!سیل

چه فرقی داره

تکذبیه و تکفیریه!راه می افتد و همه از جنس و رنگ و بو شما برائت می جویند!لااقل آزاده باش و صادق!به تاریخ دین و مذهبت نگاه کن و ببین فجایعی را که مرتکب شده اید!هی چرت و پرت سرهم نکن و خدا خدا!بیشترین دروغ ها را شما مومنان بخدا،بخدا بسته اید!خدای موهوم شما اگر باشد بیش از همه از دست شما خداباوران دلخون است!تو با لفظ قلم حرف زدن و ادا و اصول درآوردن و تریپ ادیبانه بخود گرفتن سعی لاپوشانی و فرار از حقایق داری!اما درونتان از بیرونتان عریانتر است!هیچی به اندازه پر رویتان جالب نیست!از گدای به خدای رسیده اید و امروز خدای خودتان را هم بنده نیستید دور نیست تاریخچه شما و اعوان وانصارتان و آنها که تو سنگشان را بر سینه می زنی!کور که نیستی عقل که نداری چشم که داری ببین!اخی!ببین و بعد انکار کن لااقل برای خودت ببین به ما بگو نیست!ولی خوت لااقل باور نکن!به خودت دروغ نگو اخی!دور نیست که به تو نشان دهند آنچه را که عمری سعی در پنهان نمودنش داری و پوستین بر تنش کرده ای و بزک کرده به بازار آورده ای!اخوان المسلمین را ببین دارند همان ژست خمینی 57 را می گیرند!برو صحبتهای خمینی قبل از خونخواری و ولی فقیهی را بیاب!و تفکر کن!

چه فرقی داره

اخی جان فهم و شعور تو اندک است اینست که آنچه را که نمی فهمی تناقض تلقی می کنی!بله سیل تکذیبیه ها را می توانی از دنیای آزاد!نه دنیای محصور ذهن خود ببینی!و اما ژست خمینی گرفتن نیز صحیح است ولی چون تو بی خرد از تاریخ خودت هم خبر نداری نمی فهمی و تناقض می نامی!این خمینی گجسته که امام و ولی نعمت توست قبل از سوار شدن بر خر مراد ژست دموکراتیک گرفته بود!مثل امروز هم کیشانت در اخوان!همین حرفها را میزد می گفت روحانیت حکومت نمی کند و پست و مقام نمی گیرد میرود در قم می نشیند!اگر همه گروها آزادند مسیحی و یهودی و زرتشتی و ... از این دست دروغ ها!اخوانی ها هم حالا که بوی قدرت بمشامشان رسیده همان حرف ها را میزنند !این کجایش تناقض دارد!نادان خمینی 2 چهره داشت!قبل از سوارخر مراد!بعد از سوار خر مراد!اگر عقل فندقی تو قد بدهد تناقضی نیست!اما بعد اخی جان!مشکل اصلی شما عقل فندقیتان است!شما قادر به این عمل نیستید که اخلاق و دین دو چیز مختلف هستند!دین می تواند دستورات اخلاقی هم داشته باشد!مومن!همانطور که کمومنیست و لیبرالیسم هم اخلاق خاص خودش را دارد!هر نیمچه عقل ،عقل فندقی به اندازه تو می فهمد که اصول اخلاقی که بشر با فهم و شعور

چه فرقی داره

ای بابا تو که باز مزخرفاتت را تکرار کردی و همچینین به گند قبلیت پرداخته ای!دراین که مبارک دیکتاتور بود شک نیست در این که مبارک طرفدار غرب و آمریکا بود هیچ شکی نیست کما اینکه تمام دیکتاتورها بنام مردم حکومت می کنند مثل سید علی گدای خودمان!تو که اینقد از آمریکایی بودن متنفری!راجب به مکفارلین و ایران گیت چیزی میدانی!راجع به مشروح مذاکرات خمینی قبل از انقلاب چیزی میدانی یا همه اینها را دروغ می پنداری!مشکل اصلی تو اینست که سرسپرده ای و عقلت را تخته کرده ای دوست نداری حقایق را بپذیری چون مصادف است با آوار بنیان فکریت!به دروغهای آخوندیسم شیعه که پی ببری همه هستیت را از دست رفته می بینی!شما با مخالفانتان چه می کنید اجازه حضور و ابراز نظر نمیدهید این مردم همان حرفهای سی سال پیش را می گویند!همانها که دجال هم در دوره ای طوطی وار تکرار کرد!اگر پدران مادر سی سال پیش تصمیم گرفتند حکومتی بنیان نهند گناه ما چیست که باید همان اشتباه را بکنیم مگر خمینی استدالا نکر که پدران ما حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند!پس کو!چطور است مخالف شاه شهید است و مخالف خمینی و علی گدا منافق!این یک بام و دوهوا را چه می کنی!متاسفانه شما خود را به

چه فرقی داره

زده اید 10 روز است اینترنت را قطع کرده اید که چی بشود ؟شما هم همان کارهای مبارک را می کنید با این تفاوت که ارتش مصر ملی است و گرامی اما سپاه و بسیج خونخوارند و جنایتکار مخالفان را می کشند بحث با احمقی مثل تو طاقت فرساست نه شعور سیاسی داری نه اطلاعت تاریخی فقط مفت گو و چرند باف هستی همین خمینی دجال قاتل ملت بود و بر موج انقلاب سوار شده گفت در خانه می مانیم و حکومت را به مردم میدهیم امروز نگاه کن تمام پست های کلیدی دست آخوندیسم شیعه است این مرد دجال اگر فقط دروغ گویش را بررسی کنی کافیست!مگر نگفت آب و برق را رایگان می کنیم پس کو!این مرد یا اقتصاد و سیاست نمی فهمید که همچین حرفی زد که همین بس که ناآگاهبود یا فریبکار و مردم بیسوادرا گول زد تو اگر بتوانی تناقضات و دروغ های خمینی را توجیه کنی برنده ای و من حرفی ندارم حاضر سخنرانی های خمینی را قبل از به قدرت رسیدن در پاریس و جاهای دیگر بررسی کنیم تا ببینی که بیراه نمی گویم خمینی که اس و پایه این انقلاب است را نقد کنیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد حاضر جوجه اخی!