حوادث جالب تاریخ زندگی پیامبر اسلام - 1- نسل ابراهیم(ع)

کلمه ابراهیم در زبان عبری بصورت اَوراهام و در زبان انگلیسی بصورت اِی براهام تلفظ میشود. این کلمه در اصل یک کلمه عبری است که از دوقسمت < اَو > و < راهام > تشکیل شده است. ( در عبری : אַבְ + רָהָם‬ )
اَو به معنای پدر و مترادف با کلمه اَب در زبان عربی است و راهام در فرهنگ لغات به معنی باران ریز و پیوسته معنا شده است و نزدیکترین کلمه به این لفظ در زبان عربی کلمه رِهام است که در فرهنگ لغت غربی به همان عبارت یعنی باران ریز و پیوسته معنا شده است. بنابراین اگر بخواهیم بر مبنای این تحلیل برای کلمه ابراهیم معنایی پیدا کنیم میشود : پدر باران .
اما در کتابهای تاریخی بیشتر به تعابیر پدر اقوام و پدر مهربان برمیخوریم که برای ابراهیم بیان کرده اند. در بخشهای ابتدایی تورات از او با نام اِبرام و در بخش های پایانی با نام اَوراهام نام میبرد. بنابراین پدر باران ، پدر اقوام و پدر مهربان میتواند بعنوان معنای ابراهیم پذیرفته شود.

یک شب ابراهیم که شاید 70 الی 80 سال داشته است و هنوز فرزندی از او به دنیا نیامده بود در خیمه نشسته بود که خداوند به او امر فرمود تا ستاره های آسمان را بشمارد و ابراهیم گفت : خدایا تعداد آنها از شمارش بیرون است و من نمیتوانم از عهده شمارش آنها برآیم و خداوند فرمود همانند این ستارگان از نسل تو فرزندان بیشماری پدید خواهم آورد .
و چنین شد که خداوند به او دوپسر به نامهای اسمائیل و اسحاق داد که پیامبران بزرگی مانند موسی و عیسی از نسل اسحاق و پیامبر اسلام از نسل اسماعیل به وجود آمدند و اکنون میلیاردها نفر به دین موسی و عیسی و اسلام در سرتاسر گیتی پراکنده شده اند.
/ 0 نظر / 135 بازدید