دروغ کوچک

امام سجاد علیه السلام میفرمایند :

از دروغ بپرهیزید. کوچک باشد یا بزرگ ، جدی باشد یا شوخی ، زیرا گفتن دروغ کوچک ، انسان را بر گفتن دروغ های بزرگ جسور میکند.

اصول کافی - جلد 2 - صفحه 338 


/ 2 نظر / 4 بازدید
ویولون

دروغ کوچک و بزرگ ندارد مصلحت هم ندارد اه[نگران][خنثی]

سپیده

خیلی پرمفهوم و زیبا بود [گل] بلند بخوان؛ درشت بنویس؛ آویزه ی گوشت کن که : «تقوا» آن نیست؛ که با یک «تق»، وا برود …