علت مصائب زندگی ما

سوال خوبیست اگر پرسیده شود که : علت مصائب زندگی ما چیست؟

1- اگر مصائبی که به انسان میرسد مکافات عمل آنهاست پس چرا پیامبران و ائمه هم دچار مصائب میشوند؟

2- اگر مصائبی که به انسان میرسد آزمون الهی و وسیله ای برای قرب الهی است پس چرا افراد گناهکار هم دچار مصیبت میشوند؟

این سوال بهانه خوبی برای فکر کردن عبادی است. پس تا اطلاع ثانوی با این سوال عبادت میکنیم. یعنی به این سوال فکر میکنیم تا هم فکر کرده باشیم ، هم عبادت.

 

تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة

یک ساعت تفکر از شصت سال عبادت(بدون تفکر) بهتر است

حضرت محمد(ص)

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
شهر زاد...

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ !!! ﺩﻫﻪ ۵۰: ﺍﮔﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺸﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺩﻫﻪ ۶۰ : ﺍﮔﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺩﻫﻪ ۷۰ : ﺍﮔﻪ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﻴﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺩﻫﻪ ۸۰ : ﺍﮔﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺸﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺩﻫﻪ ۹۰ : ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﺸﻴﻢ!

درسا

سلام جناب جوادزاده مطالب بسیار تآمل برانگیزه اما اگه با فونت درشت تری مینوشتید بهتر نبود؟ خیلی ریزه و باعث میشه که نتونم تا اخر بخونم