چرا بحران سوریه ، قیام مردمی نیست ؟

 

مشهورترین سوالی که در افکار عمومی  جهان در مورد نا آرامی های سوریه تکرار میشود این است که : آیا ناآرامیهای سوریه قیام مردمی و از جنس بیداری اسلامی است یا خیر؟ و  به دنبال آن سوالی مطرح میشود که چرا دولت ایران در مورد کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها صورت گرفته است مثل مصر و تونس و یمن از ملت حمایت میکند ولی در سوریه از دولت سوریه حمایت میکند؟

متولیان امر که از عملیات سری دولتهای درگیر در این امر اطلاع دقیق دارند به این سوال جوابهایی میدهند که بر مبنای اطلاعات دقیق از تحرکات نظامی و جاسوسی و تبادل سلاح و اعزام نیروی شورشی استوار است.

اما از نظر ما مردم عادی ، شواهد دیگری مطرح میشود که نشان میدهد که نا آرامی های سوریه به هیچ عنوان قیام مردمی نیست . چرا که قیامهای مردمی خصوصیاتی دارند که در آشوبهای سوریه اثری از آن نیست. برخی از مشخصه های قیامهای مردمی عبارتند از : تظاهرات انبوه و بدون سلاح مردم عادی  - همراهی اقشار مختلف مردم از کسبه و  دانشگاهی و کارمند و کارگر و زن ومرد - اکتفا به حداقل دخالت مسلحانه توسط مردم - عدم تخریب منازل و فروشگاهها و . . .  که هیچ کدام از این علائم در آشوبهای سوریه دیده نمیشود.

بعنوان مثال درقیام مردم ایران در انقلاب اسلامی ، یکی از مشهورترین شعارهای مردم این بود : ارتش برادر ماست ، خمینی رهبر ماست .  ما در هیچ قیام مردمی ندیده ایم که انقلابیون به سوی سربازان شلیک کنند ، چون سربازان فرزندان خود مردم هستند و اگر انقلاب کنندگان ، همان مردم باشند هرگز به روی فرزندان خود آتش نمیکنند چه برسد به  قتل عام سربازان اسیر !

در عکس دلخراش زیر شورشیان مخالف دولت سوریه ، وحشیانه درحال قتل عام سربازان اسیر سوریه هستند.  آیا میتوان گفت که این فرد جنایت کار که در حال قتل عام سربازان اسیر سوریه است نماینده مردم سوریه است ؟  آیا بوضوح دیده نمیشودکه رفتار این شورشیان فرسنگها با رفتار قیامهای مردمی فاصله دارد و بلکه بر ضد آنهاست؟

چگونه میتوان متصور شد که اکثریت مردم سوریه در کشور خود توانایی رسیدن به مقصود را ندارند و نیروهای نظامی ترکیه میخواهند در یک اقدام خیر خواهانه به داد مردم سوریه برسند؟ افکار عمومی جهان هرگز این دروغ را باور نخواهند کرد که این گروههای مسلح که از سوی آمریکا و اسرائیل تغذیه ی تسلیحاتی و مالی میشوند جزو مردم سوریه هستند و هرگز تهدید های آشکار ترکیه و اسرائیل علیه دولت سوریه را جزو قیام مردمی نمیتوان قلمداد کرد.  

شورشیان مزدور در حال قتل عام سربازان اسیر سوری

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهدی

خجالت بکش مرتیکه 30000 نفری که بشار اسد به خاک و خون کشید آدم نبودند مرتیکه میدونی چند هزارتا زن و بچه تو بمباران شهرها کشته شدند. امیدوارم خدا تو رو با بشار اسد و حامیانش محشور کنه.