خیانت به خدا

بدانید : درگوشه ای نشستن و احساس حقارت و ناتوانی کردن در واقع خیانت به خالق آدمی است.

نقل از کتاب : سنگفرش هر خیابان از طلاست اثر موسس دوو

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

این روزها خدا شاهد سیاهی هاست که از خون سرخند. کاش اینگونه به نظاره نمی نشست.