بیراهه قرن بیست و یکم از نوع ایرانی

این روزها تا میخواهی از یک شخصیت فرهیخته تمجید کنی . کسانی هستند که بلافاصله سلولهای خاکستری مغزشان فعال میشود و مطابق مکانیزم القایی دنیای لیبرالی که مدتهاست گرد وغبار فریبهای آن بر سطح مغزها ی قشر خاصی از مردم لایه چسبنده ای کشیده است عکس العمل نشان میدهند که : مگر این فرد چه چیزی را اختراع کرده است که اینگونه باید محترم باشد؟

ماری کوری که نیست !   ادیسون که نیست !

و این گونه احساس میشود که شاید معیار جدیدی تولید شده است و در دنیای جدید هرکس که مخترع یا مکتشف نباشد محترم نیست و هیچ کس حق تمجید از او را ندارد! ونمیتواند سرمشق باشد.

پشت اینگونه القائات چه چیزی پنهان شده است ؟

آیا باید ارزشهای والای انسانی در پشت دست آوردهای علوم تجربی مغفول بماند؟

ما باید به دستاوردهای بشری که در راستای توسعه دانش تجربی بشر حاصل شده احترام قائل شویم اما این درست نیست که یکجانبه نگر باشیم و سایر حیطه های دانش را بی ارزش و حتی ارزشهای انسانیت را به باد تمسخر بگیریم.

اگر قرار باشد همه ارزش بشر به لامپ مهتابی و سلولهای آفتابی و ماهواره های پرتابی محدود شود که همه چیز به طرز وحشتناکی به پوچی ختم میشود.

آیا گاندی شایسته احترام نیست ؟ چون اختراع نکرده است؟ چه کسی میگوید که خدمت گاندی به بشر کمتر از مخترع چرخ نخریسی  است؟

آیا آبراهام لینکلن ، زاپاتا ، نهرو ، مصدق ، ستارخان ، ژاندارک ، رهبران و مبارزان دوران مشروطیت و هزاران مرد و زن مبارز و آزادیخواه . . . چون مخترع نبوده اند قابل احترام نیستند؟ این مردان شریف نمونه کوچکی از انسانهای والایی هستند که عمر خودرا برای رهایی بشر از دست ظلم و ستم و جهل صرف کرده اند.

آیا فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی و شمس تبریزی و عطار و تولستوی و چخوف و همینگوی و شکسپیر و رافائل و گوته و رامبراند و . . .    چون مخترع نبوده اند قابل ستایش نیستند؟ . . .

پیامبران الهی و ائمه اطهار و سایر رهبران مذهبی ورهبر بزرگ ما ومصلح کبیر قرن حاضر امام خمینی که برتارک انسانیت میدرخشند جای خود دارند .

انسانیت یک باغ بزرگ است و علوم تجربی بخش کوچکی از آن . آنها که سعی میکنند علوم تجربی را برابر کل انسانیت بگیرند هم به انسانیت ظلم کرده اند و هم به علوم تجربی و هم به خودشان.

ناتمام

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
ساسان

او كي!پس شب انديشي و از نور حقيقت مي ترسي!سانسورچي!؟وقتيكه متقن و مستدل جواب ياوه سرايت را مدهند تاب نداري و به لاف و گزاف دم از ازادي انديشه و بيان ميزني جوجه آخوند!بقول بزرگي همان به كه تو از كون آخونديسم شيعه لفت و ليس كني مجيز گوي استبداد!توجيه كننده وضع موجود!

ساسان

آری دیکتاتور ترس دارد جاییکه مخالفان فکری خود را دار میزنند تجاوز به عنف می کنند و در خیابان به گلوله می بندند ترس چیز بدی نیست.خیلی که ایراد داشته باشد میشود تقیه کردن شیعیان محترم! عزیز جان در این جهان هیچ چیز مقدسی وجود ندارد الا انسان و آزادی.محمد پیامبر تو مگر به مقدسات دیگران احترام گذاشت!تا من به مقدسات تو!احترام بگذارم!؟شما تاب شنیدن این بقول شما یاوه سرایی را هم ندارید!دیکتاتور کوتوله!به تاریخ رجوع کن!سفاکی ها و خونریزی ها از آن شما مقدس مابان است که به نام خدا قتل عام کرده اید!علی را ببین!محمد را ببین!سرداران اسلام را ببین!شیوه نشر اسلام را ببین بعد گنده گوزی کن!

ساسان

اسلام اساسش بر زور و شمشیر بوده منطقش زور بود و کشتار دشمنان خدا کیانند!تو نماینده خدایی!؟خدا کی و کجا دوستانش را معرفی کرده!مشکل شما در بی خردی و خرافخ گرایی شماست عموجان عقل کوچک شما بدام خرافه و جهل افتاده و به زنجیر ایمان بسته شده مجال تفکر و اندیشه به شما را نمیدهداینست که هر مهمل و مزخرفی را باور کرده ای و راست پنداشته ای!