هدف آمریکا از ادعای مقابله با داعش

آمریکا اخیرا برای مقابلع با داعش سروصدای زیادی به پا کرده است . هیچ کس از حمایتهای آمریکا و اروپا و اسرائیل و عربستان از داعش بیخبر نیست. اما اکنون آمریکا میخواهد برای مقابله با داعش اجماع جهانی راه بیاندازد و دوباره به منطقه لشکر کشی کند.

به نظر من آمریکا به این بهانه که میخواهد با داعش مقابله کند قصد دارد در منطقه حاضر شود تا نگذارد ریشه های این فتنه خشک شود. او میخواهد با حضور در منطقه ، سران داعش را نجات داده و این اشرار را برای فتنه ای دیگر پرورش دهد. آمریکا همیشه چیزی را میگوید که ضد آن را در سر میپروراند. او برای اینکه بتواند سران داعش را که مهره های خود او هستند نجات دهد با شعار مقابله با داعش وارد میدان میشود که مخالفان داعش را با خود همراه کرده و به بیراهه بکشاند و به این طریق این مزدوران را از مهلکه نجات دهد. وگرنه برای نابودی داعش هیچ اجماع جهانی لازم نیست و مردم منطقه عزم آن دارند که بادست خود ،  آخرین نفسهای این جانیان را بگیرند. حال که آمریکا ولد نامشروع خود را در حال جان کندن میبیند به مکر و حیله متوسل شده و  میخواهد به بهانه ی مجازات داعش ، گلوی داعش را از دست مردم منطقه نجات دهد. 

/ 2 نظر / 6 بازدید
دانلود موزيک

با آرزوي بهترينها براي شما به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com

انسان

سلام...ما کشورهای آسیایی باید باهم متحد باشیم که آمریکا از اون طرف کره زمین نخواد بیاد در کشورهای آسیایی دخالت کند..ولی بدبختی اینه که خودمون به خودمون رحم نمیکنیم ومتفرق هستیم