پر کاربردترین مشاغل

پر کاربردترین مشاغل دنیا کشاورزی است زیرا همه ی مردم دنیا در هر حالی که هستند در حال کاشتن هستند فقط محصولاتشان فرق میکند. یکی محبت میکارد ، یکی خشم و زمان ثمردهی و برداشت آنها هم با هم فرق میکند. یکی همین امروز درو میکند و دیگری چند روز بعد و برخی چند هفته و چند ماه و چند سال بعد و برخی هم میکارند تا در جهان باقی درو کنند چه حوصله و صبری دارند این گروه آخری.


/ 2 نظر / 48 بازدید
حمید ناظمی

پیشنهاد میکنم از سخنرانیهای دکتر سروش استفاده بکنید. آدرسشان در تهران است و هزاران سخنرانی سنگین علمی دینی دارند. به سایت دکتر سروش بروید و نشانی تهران را بنویسید و زنگ بزنید یا بروید آنجا و همه محصولات صوتی ایشان را بخرید. شاید 300هزار تومان بشود. سپس در مواقع مختلف مانند رانندگی یا کار یدی و دستی طوری که بتوانید گوش بدهید از سخنرانیها گوش بکنید. پس از مدتی کمکهای فکری ایشان برای شما حل مشکل و گشایش خواهد بود و مقاله نویسی نیز خواهید داشت. به نظرمن نباید سراغ سخنرانیهای سطح عوام رفت بلکه باید سراغ سخنرانیهای سنگین نخبگان رفت زیرا وقت و مهلت در زندگی کم است و باید سراغ بهترین ها رفت تا از این وقت اندک که داریم بهره برداری بکنیم. با تشکر.

akjavadzadeh

متاسفانه آقای دکتر سروش سالهاست که از شدت فلیلسوفی قدرت تشخیص و تمییز حقیقت را از دست داده اند و به یکی از مهلکترین ورطه های دنیای فلسفه که همان مطلق نګری در امر فلسفه است فرو غلطیده اند و سخنرانیهای ایشان در این اواخر از بنیان عقلی بسیار ضعیفی برخوردار است ږ برای ایشان از خداوند طلب عافیت و عاقبت بخیری دارم باتشکر از شما