موفقیت جمهوری اسلامی از نظر علی مطهری

در یک اقدام تاسف بار ، از سوی وزارت ارشاد یک شاعر ضدانقلاب به جشنواره فجر دعوت میشود که در باره دشمنی با انقلاب و اسلام  هیچ ملاحظه و شرمی ندارد که از جمله گفته است : قصاب های خمینی بر سرما آیا معامله هائی پنهان دارند؟ و . . .  آقای علی مطهری در باره او چنین قضاوت میکنند :

 نباید سابقه منفی در پرونده کسی به معنای جدایی او تا ابد باشد. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ستاد خبری جشنواره شعر فجر گفت: همین که این افراد قبول کردند به یک چنین جشنواره ای بیایند و شرکت کنند نشان می‌دهد چارچوب‌ها و مقررات نظام را قبول دارند و این یک موفقیت برای جمهوری اسلامی است. ما نباید یک سابقه‌ منفی در پرونده  یک فرد را به معنای جدایی او تا ابد تلقی کنیم و همه اتفاقات را هم نباید با نگاه امنیتی ببینیم گاهی هم باید نگاه فرهنگی و انسانی داشته باشیم.

همنشینی با دشمن حقیر و جیره خوار اجنبی و هتاک را موجب اعتبار خویش دانستن اختراع جدید آقای مطهری است. این اختراع باید بنام ایشان ثبت شود. هیچ دشمنی بدتر از این نمیتوانست جمهوری اسلامی را تحقیر کند. 

دشمن دانا بلندت میکند    برزمینت میزند نادان دوست


/ 0 نظر / 4 بازدید