زن نسبت به شوهر

امام صادق علیه السلام:

زن نسبت به شوهر سازگار خود سه وظیفه مهم دارد:

1- خود را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کند تا شوهرش در همه حال به او مطمئن باشد

2- مراقبت از شوهر و رسیدگی به او تا اگر خطایی از وی سر زد شوهرش نسبت به او مهربان باشد

3- اظهار عشق و علاقه به شوهر با ناز و عشوه و آراستگی در چشم او

(تحف العقول: ص323)

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
khodai

عااااااااااااااالی[گل][گل] ایکاش همه مون به اون شعور رسیده باشیمو به وظایف خود عمل کنیم[گل]