تهران

تهران یعنی سیبی که از شدت کرم خوردگی و فساد از درخت جدا شده و در حال افتادن است و زمانی که به زمین اصابت کند قسمتهای سالم آن هم له خواهد شد. قسمتهای سالم سیب نمیتوانند بگویند خدارا شکر که ما سالمیم زیرا آنها هم طعم همجواری با فساد را خواهند چشید.
والسلام.

/ 0 نظر / 3 بازدید