کلید سعادت چیست ؟

مرحوم ملا احمد نراقی در مطلع کتاب شریف معراج السعاده در باره کلید سعادت آدمی سخن دلچسبی دارد که میفرماید : 

بدان که کلید سعادت دو جهانی ، شناختن نفس خویشتن است. زیرا که شناختن آدمی خویش را اعانت بر شناختن آفریدگار خود مینماید چنانچه حقتعالی میفرماید : 

 

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ 

به زودى نشانه‏ هاى خود را در افقها[ى گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است 

 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که : "من عرف نفسه فقد عرف ربه " یعنی هرکه بشناسد نفس خود را پس به تحقیق که بشناسد پروردگار خود را"

و خود این ظاهر و روشن است که : هرکه خود را نتواند بشناسد به شناخت دیگری چون تواند رسید. زیرا که هیچ چیز به تو نزدیکتر از تو نیست. 

توکه در علم خود زبون باشی      عارف کردگار چون باشی

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید